Kapitola 1

Enos se mocně modlí a dosahuje odpuštění svých hříchů – Hlas Páně přichází do jeho mysli a slibuje pro Lamanity spasení v budoucnu – Nefité usilují o znovuzískání Lamanitů – Enos se raduje ze svého Vykupitele. Kolem roku 420 př. Kr.