Kapitel 1

Enosh beder indtrængende og får forladelse for sine synder – Herrens røst lyder i hans sind og lover frelse for lamanitterne engang i fremtiden – Nefitterne forsøgte at vinde lamanitterne tilbage – Enosh fryder sig ved sin forløser. Omkring 420 f.Kr.