Mataupu 1

Ua tatalo malosi Enosa ma ua maua e ia se faamagaloga o ana agasala—Ua oo mai le siufofoga o le Alii i lona mafaufau, ua folafola mai ai le olataga mo sa Lamanā i se aso lumanai—Ua saili sa Nifaē e toe aumai sa Lamanā—Ua olioli Enosa i lona Togiola. E tusa o le 420 T.L.M.