5. peatükk

Kolm tunnistajat ja töö ise seisavad tunnistusena Mormoni Raamatu tõepärasusest.

  Ja nüüd, mina, Moroni, olen kirjutanud need sõnad, mis mul kästi kirjutada, mälu järgi; ja ma olen jutustanud sulle asjadest, mille ma olen kinni apitseerinud; seepärast ära puutu neid, et neid tõlkida; sest see on sul keelatud, välja arvatud peagi vastavalt Jumala tarkusele.

  Ja vaata, sulle võib saada osaks eriline võimalus näidata plaate anendele, kes aitavad kaasa selle töö esiletoomisel;

  ja neid näidatakse Jumala väel akolmele; mispärast, nad bteavad kindlalt, et need asjad on cõiged.

  Ja kolme atunnistaja suuga need asjad kinnitatakse; ja kolme tunnistus ja see töö, milles näidatakse Jumala väge ja ka tema sõna, millest Isa ja Poeg ja Püha Vaim annavad tunnistust – ja kõik see seisab tunnistusena maailma vastu viimsel päeval.

  Ja kui on nõnda, et nad parandavad meelt ja atulevad Isa juurde Jeesuse nimel, võetakse nad vastu Jumala kuningriiki.

  Ja nüüd, otsustage ise, kas mul ei ole nendeks asjadeks volitust; sest te saate teada, et mul on volitus, kui te näete mind ja me seisame viimsel päeval Jumala ees. Aamen.