HOOFDSTUK 5

Drie getuigen en het werk zelf zullen een getuigenis vormen van de waarachtigheid van het Boek van Mormon.

 En nu heb ik, Moroni, volgens mijn herinnering de woorden opgeschreven die mij waren geboden; en ik heb u de dingen verteld die ik heb averzegeld; raak ze daarom niet aan om ze te vertalen, want dat is u verboden, tenzij het mettertijd wijsheid in het bestel Gods zal zijn.

 En zie, gij zult het voorrecht hebben de platen te tonen aan ahen die zullen meehelpen om dit werk tevoorschijn te brengen;

 en ze zullen door de macht Gods aan adrie worden getoond; daarom zullen zij zeker bweten dat deze dingen cwaar zijn.

 En op de verklaring van drie agetuigen zullen deze dingen vaststaan; en het getuigenis van drie, en dit werk waarin de macht Gods zal worden aangetoond, alsmede zijn woord waarvan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest getuigenis geven — en dit alles zal ten laatsten dage als een getuigenis tegen de wereld staan.

 En indien zij zich bekeren en tot de Vader akomen in de naam van Jezus, zullen zij in het koninkrijk Gods worden ontvangen.

 En nu, oordeel zelf of ik ten aanzien van deze dingen geen gezag heb; want gij zult weten dat ik gezag heb wanneer gij mij ziet en wij ten laatsten dage voor God staan. Amen.