ኤተር 

በንጉስ ሞዛያ ዘመን በሊምሂ ሰዎች ከተገኙት ከሃያ አራቱ ሠሌዳዎች ላይ የተወሰደ የያሬዳውያን ታሪክ።

ምዕራፍ ፩

ሞሮኒ የኤተርን ፅሁፍ አሳጠረ—የኤተር የትውልድ ሐረግ ተዘርዝሯል—በባቢሎናውያን ግንብ ወቅት የያሬዳውያን ቋንቋ አልተቀላቀለም—ጌታ ወደ ተመረጠች ምድር እንደሚመራቸው እናም ታላቅ ሀገርም እንደሚያደርጋቸው ቃል ገብቷል።

ምዕራፍ ፪

ያሬዳውያን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ለመጓዝ ተዘጋጁ—ይህችም ሰዎች ክርስቶስን ማገልገል ያለባቸው የተመረጠች ምድር ናት አለበለዚያም ይወገዳሉ—ጌታም ለያሬድ ወንድም ለሦስት ሰዓታት ያህል ተናገረው—ያሬዳውያን ጀልባዎችን ሰሩ—ጌታም የያሬድ ወንድም እንዴት ጀልባዎቹ ብርሃን ማግኘት እንደሚችሉ ሃሳቡን እንዲያቀርብ ጠየቀው።

ምዕራፍ ፫

የያሬድ ወንድም የጌታን ጣት አስራ ስድስቱን ድንጋዮች ሲነካ ተመለከተ—ክርስቶስ የመንፈስ አካሉን ለያሬድ ወንድም አሳየው—ፍፁም እውቀት ያላቸው በመጋረጃው ሊታገዱ አይችሉም—ተርጓሚዎች የያሬዳውያንን መዝገብ ወደ ብርሃኑ ለማምጣት ተዘጋጅተዋል።

ምዕራፍ ፬

ሞሮኒ የያሬድን ወንድም ጽሑፎች እንዲያሽጋቸው ታዘዘ—ጽሑፎቹም ሰዎች እንደያሬድ ወንድም እምነት እስከሚኖራቸው አይገለፁም—ክርስቶስም ሰዎች ቃሉን እናም የደቀመዛሙርቱን ቃላት እንዲያምኑ አዘዛቸው—ሰዎች ንሰሃ እንዲገቡ፣ ወንጌልን እንዲያምኑ፣ እና እንዲድኑ ታዘዋል።

ምዕራፍ ፭

ሦስቱ ምስክሮች እናም ስራው እራሱ የመፅሐፈ ሞርሞንን እውነተኛነት ለመመስከር ይቆማሉ።

ምዕራፍ ፮

የያሬዳውያን ጀልባዎች በነፋሱ ወደ ቃል ኪዳን ምድር ተወሰዱ—ህዝቡም ጌታ ቸር በመሆኑ አወደሱት—ኦሪያም በእነርሱ ላይ ንጉስ እንዲሆን ተሾመ—ያሬድና ወንድሙ ሞቱ።

ምዕራፍ ፯

ኦሪያ በፅድቅ ነገሰ—ያለአግባብ ሥልጣንን በመያዝና በፀብ መካከል ተቃዋሚዎቹ የሹል እናም የቆሖር መንግስታት ተመሰረቱ—ነቢያት የህዝቡን ክፋትና ጣኦት አምላኪነት ኮነኑ፣ ከዚያም ንሰሃ ገቡ።

ምዕራፍ ፰

በመንግስቱም ላይ ጥል እና ፀብ ሆነ—አኪሽ ንጉሱን ለመግደል በመሀላ የተሳሰረ ሚስጢራዊው ሴራ ሰራ—ሚስጢራዊው ሴራዎች የዲያብሎስ ናቸው እናም ሀገሪቱንም የማጥፋት ውጤት አላቸው—የዘመኑ አህዛቦችም የምድሮችን፣ የህዝቦችን፣ እና የሃገሮችን ሁሉ ነፃነት ለመገልበጥ ወደሚፈልገው ሚስጢራዊ ሴራ እንዳይገቡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶአቸዋል።

ምዕራፍ ፱

መንግስቱ ከአንዱ ወደ ሌላኛው በዘር፣ በማጭበርበር እናም በግድያ ተላለፈ—ኤመር የፅድቅነትን ልጅ ተመለከተ—ብዙ ነቢያት ለንሰሃ ጮኹ—ህዝቡም በረሃብና በመርዛማ እባቦች ተሰቃዩ።

ምዕራፍ ፲

አንዱ ንጉስ ሌላኛውን ተካ—አንዳንዶቹ ንጉሶች ፃድቅ ናቸው፤ ሌሎች ደግሞ ኃጢአተኞች ናቸው—ፅድቅ የበላይ ሲሆን ህዝቡ በጌታ ይባረካሉ እናም ይበለፅጋሉ።

ምዕራፍ ፲፩

የያሬዳውያን ህይወት በጦርነት፤ በፀብ እና በክፋት የተሞላ ነበር—ያሬዳውያን ንሰሃ ካልገቡ ፈፅመው እንደሚጠፉ ነቢያት ተንብየዋል—ህዝቡም የነቢያትን ቃላት አልተቀበሉም።

ምዕራፍ ፲፪

ነቢዩ ኤተር ህዝቡ በእግዚአብሔር እንዲያምኑ አበረታታ—ሞሮኒ አስገራሚ የሆኑትን እናም በእምነት የተሰሩትን ድንቅ ነገሮች አስታወሰ—የያሬድ ወንድም እምነቱ ክርስቶስን ለማየት አስቻለው—ጌታ ሰዎች ትሁት ይሆኑ ዘንድ ድካምን ይሰጣቸዋል—የያሬድ ወንድም የዜሪንን ተራራ በእምነት አንቀሳቀሰ—እምነት፣ ተስፋ፣ እና ልግስና ለደህንነት አስፈላጊ ናቸው—ሞሮኒ ኢየሱስን ፊት ለፊት አየው።

ምዕራፍ ፲፫

ኤተር በዮሴፍ ዘር በአሜሪካ ውስጥ ስለምትገነባ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ተናገረ—እርሱም ትንቢትን ተናገረ፤ አስወገዱት፤ የያሬዳውያንን ታሪክ ፃፈ፣ እናም ስለያሬዳውያን መጥፋት አስቀድሞ ተናገረ—በምድሪቱ ሁሉ ላይ ጦርነት አየለ።

ምዕራፍ ፲፬

የህዝቡ ክፋት በምድሪቱ ላይ እርግማን ያመጣል—ቆሪያንተመር ከጊልአድ፣ ከዚያም ከሊብ፣ እናም ቀጥሎ ከሺዝ ጋር ጦርነትን አደረገ—ደም እና እልቂት ምድሪቱን ሸፈነ።

ምዕራፍ ፲፭

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ያሬዳውያን በጦርነቱ ሞቱ—ሺዝ እና ቆሪያንተመር ህዝቡን በአንድነት ለመገዳደል ሰበሰቡ—የጌታም መንፈስ ከእነርሱ ጋር መሆኑን አቆመ—የያሬዳውያን ሀገር ፈጽማ ጠፋች—ቆሪያንተመር ብቻ ቀረ።