Eters Bog

Eters Bog 

Optegnelsen om jereditterne, taget fra de fireogtyve plader, der blev fundet af Limhis folk i kong Mosijas dage.

Kapitel 1

Moroni forkorter Eters skrivelser – Eters slægtslinje fremlægges – Jereditternes sprog bliver ikke forvirret ved Babelstårnet – Herren lover at føre dem til et udsøgt land og gøre dem til et stort folkeslag.

Kapitel 2

Jereditterne forbereder sig på deres rejse til et forjættet land – Det er et udsøgt land, hvor menneskene skal tjene Kristus eller blive fejet bort – Herren taler med Jereds bror i tre timer – Jereditterne bygger fartøjer – Herren beder Jereds bror om at foreslå, hvordan fartøjerne skal oplyses.

Kapitel 3

Jereds bror ser Herrens finger, da han rører seksten sten – Kristus viser sit åndelige legeme for Jereds bror – De, der har en fuldkommen kundskab, kan ikke holdes uden for sløret – Der sørges for oversættere, så den jereditiske optegnelse kan komme frem i lyset.

Kapitel 4

Moroni får befaling om at forsegle Jereds brors skrivelser – De vil ikke blive åbenbaret, før menneskene har tro som Jereds bror – Kristus befaler mennesker at tro på hans og hans disciples ord – Menneskene får befaling om at omvende sig, tro på evangeliet og blive frelst.

Kapitel 5

Tre vidner og værket selv skal stå som et vidnesbyrd om Mormons Bogs sandhed.

Kapitel 6

Jereditternes fartøjer bliver af vinden drevet til det forjættede land – Folket priser Herren for hans godhed – Oriha bliver udpeget til konge over dem – Jered og hans bror dør.

Kapitel 7

Oriha regerer i retfærdighed – Under tilranelse af magt og strid dannes Shules og Cohors rivaliserende riger – Profeterne fordømmer folkets ugudelighed og afgudsdyrkelse, hvorefter de omvender sig.

Kapitel 8

Der er strid og kamp om riget – Akish danner en edsbunden hemmelig sammensværgelse for at slå kongen ihjel – Hemmelige sammensværgelser er af Djævelen og forårsager folkeslags fald – Vore dages ikke-jøder advares mod de hemmelige sammensværgelser, der vil stræbe efter at omstyrte alle landes, folkeslags og rigers frihed.

Kapitel 9

Riget går fra den ene til den anden ved arv, intriger og mord – Emer så Retfærdighedens Søn – Mange profeter råber omvendelse – En hungersnød og giftige slanger plager folket.

Kapitel 10

Den ene konge efterfølger den anden – Nogle af kongerne er retfærdige, andre er ugudelige – Når retfærdigheden hersker, velsigner Herren folket og giver dem fremgang.

Kapitel 11

Krige, kiv og ugudelighed dominerer jereditternes liv – Profeterne forudsiger, at jereditterne bliver fuldstændig udryddet, hvis de ikke omvender sig – Folket forkaster profeternes ord.

Kapitel 12

Profeten Eter formaner folket til at tro på Gud – Moroni opregner de undere og underværker, der udføres ved tro – Tro satte Jereds bror i stand til at se Kristus – Herren giver menneskene svagheder, for at de kan være ydmyge – Jereds bror flyttede bjerget Zerin ved tro – Tro, håb og næstekærlighed er afgørende for frelse – Moroni så Jesus ansigt til ansigt.

Kapitel 13

Eter taler om et nyt Jerusalem, der skal bygges i Amerika af Josefs efterkommere – Han profeterer, bliver stødt ud, skriver den jereditiske historie og forudsiger jereditternes udryddelse – Krig raser over hele landet.

Kapitel 14

Folkets ugudelighed bringer en forbandelse over landet – Coriantumr fører krig imod Gilead, siden Lib og dernæst Shiz – Der er blod og nedslagtninger overalt i landet.

Kapitel 15

Millioner af jereditter bliver slået ihjel i kamp – Shiz og Coriantumr samler hele folket til kamp til døden – Herrens Ånd hører op med at kæmpe med dem – Det jereditiske folkeslag bliver fuldstændig tilintetgjort – Kun Coriantumr er tilbage.