Peatükid 

Jeredlaste ülestähendus, võetud kahekümne neljalt plaadilt, mille Limhi rahvas leidis kuningas Moosia päevil.
1. peatükk
Moroni lühendab Eteri kirjutused – Esitatakse Eteri sugupuu – Jeredlaste keelt ei aeta segi Paabeli torni juures – Issand lubab juhtida nad parimale maale ja teha neist suure rahva.
2. peatükk
Jeredlased valmistuvad teekonnaks tõotatud maale – See on parim maa, kus inimesed peavad teenima Kristust või nad pühitakse ära – Issand räägib Jeredi vennale kolm tundi – Jeredlased ehitavad pargaseid – Issand palub Jeredi vennal teha ettepanek, kuidas saada pargastesse valgust.
3. peatükk
Jeredi vend näeb Issanda sõrme, kui ta puudutab kuutteist kivi – Kristus näitab oma vaimukeha Jeredi vennale – Neid, kellel on täiuslik teadmine, ei saa eemal hoida sellest, mis on teispool eesriiet – Antakse tõlkijad, et jeredlaste ülestähendust päevavalgele tuua.
4. peatükk
Moronil kästakse pitseerida Jeredi venna kirjutused – Neid ei ilmutata enne, kui inimestel on selline usk nagu Jeredi vennal – Kristus käsib inimestel uskuda tema ja ta jüngrite sõnu – Inimestel kästakse meelt parandada, uskuda evangeeliumi ning saada päästetud.
5. peatükk
Kolm tunnistajat ja töö ise seisavad tunnistusena Mormoni Raamatu tõepärasusest.
6. peatükk
Tuuled ajavad jeredlaste pargaseid tõotatud maa suunas – Inimesed ülistavad Issandat tema headuse eest – Oriiha määratakse nende kuningaks – Jered ja tema vend surevad.
7. peatükk
Oriiha valitseb õigemeelsuses – Keset anastust ja võitlust rajatakse Suuli ja Kohori võistlevad kuningriigid – Prohvetid mõistavad hukka rahva pahelisuse ja ebajumalakummardamise, mispeale rahvas meelt parandab.
8. peatükk
Võitlus ja tüli kuningriigi pärast – Akiis moodustab salajase liidu, et mõrvata kuningas – Salajased liidud on kuradist ja viivad rahvaste hävituseni – Nüüdisaegseid paganaid hoiatatakse salajase liidu eest, mis püüab kukutada kõikide maade, rahvaste ja riikide vabadust.
9. peatükk
Kuningriik antakse ühelt teisele pärandamise, salasepitsuse ja mõrvamise kaudu – Emer nägi Õigemeelsuse Poega – Paljud prohvetid hüüavad meeleparandust – Rahvast vaevavad näljahäda ja mürkmaod.
10. peatükk
Üks kuningas järgneb teisele – Mõned kuningad on õigemeelsed, teised pahelised – Kui valitseb õigemeelsus, siis Issand õnnistab rahvast ja laseb edul neid saata.
11. peatükk
Sõjad, lahkhelid ja pahelisus valitsevad jeredlaste elus – Prohvetid ennustavad jeredlaste täielikku hävitamist, kui nad meelt ei paranda – Rahvas hülgab prohvetite sõnad.
12. peatükk
Prohvet Eter õhutab rahvast uskuma Jumalasse – Moroni jutustab imetegudest ja imepärastest asjadest, mida on tehtud usu läbi – Usk võimaldas Jeredi vennal näha Kristust – Issand annab inimestele nõrkuse, et nad võiksid olla alandlikud – Jeredi vend liigutas Serini mäge usu abil – Usk, lootus ja ligimesearmastus on vajalikud päästeks – Moroni nägi Jeesust näost näkku.
13. peatükk
Eter räägib Uuest Jeruusalemmast, mille ehitab Ameerikasse Joosepi seeme – Ta kuulutab prohvetlikult, ta aetakse välja, ta kirjutab jeredlaste ajalugu ja kuulutab ette jeredlaste hävitamist – Sõda raevutseb üle kogu maa.
14. peatükk
Rahva süüteod toovad maale needuse – Koriantumr astub lahingusse Gileadi, siis Liibi ja seejärel Siisi vastu – Veri ja veresaun katavad maad.
15. peatükk
Miljonid jeredlased tapetakse lahingus – Siis ja Koriantumr koguvad kõik inimesed surmavaks lahinguks – Issanda Vaim lakkab nendega heitlemast – Jeredlaste rahvas hävitatakse täielikult – Ainult Koriantumr jääb.