Helamans Bog

Helamans Bog 

En beretning om nefitterne. Deres krige og stridigheder og deres kiv. Og også mange hellige profeters profetier før Kristi komme, ifølge Helamans optegnelser, han som var Helamans søn, og også ifølge hans sønners optegnelser, helt op til Kristi komme. Og også mange af lamanitterne bliver omvendt. En beretning om deres omvendelse. En beretning om lamanitternes retfærdighed og nefitternes ugudelighed og vederstyggeligheder ifølge Helamans og hans sønners optegnelse, helt op til Kristi komme, hvilken optegnelse kaldes Helamans bog, og så videre.
Kapitel 1

Pahoran den Anden bliver overdommer og bliver myrdet af Kishkumen – Pakumeni overtager dommersædet – Coriantumr leder de lamanitiske hære, indtager Zarahemla og slår Pakumeni ihjel – Moroniha besejrer lamanitterne og genindtager Zarahemla, og Coriantumr bliver slået ihjel. Omkring 52–50 f.Kr.

Kapitel 2

Helaman, søn af Helaman, bliver overdommer – Gadianton leder Kishkumens bande – Helamans tjener slår Kishkumen ihjel, og Gadiantons bande flygter ud i ødemarken. Omkring 50–49 f.Kr.

Kapitel 3

Mange nefitter udvandrer til landet mod nord – De bygger huse af cement og fører mange optegnelser – Ti tusinder bliver omvendt og døbt – Guds ord fører menneskene til frelse – Nefi, Helamans søn, udfylder dommersædet. Omkring 49–39 f.Kr.

Kapitel 4

Nogle af dem, der har skilt sig ud fra nefitterne, slutter sig sammen med lamanitterne og indtager Zarahemlas land – Nefitternes nederlag skyldes deres ugudelighed – Kirken svinder hen, og folket bliver svagt som lamanitterne. Omkring 38–30 f.Kr.

Kapitel 5

Nefi og Lehi helliger sig til at prædike – Deres navne ansporer dem til at forme deres liv efter deres forgængeres – Kristus forløser dem, der omvender sig – Nefi og Lehi omvender mange og bliver fængslet og bliver omgivet af ild – En sky af mørke overskygger tre hundrede mennesker – Jorden ryster, og en røst befaler menneskene at omvende sig – Nefi og Lehi taler med engle, og mængden bliver omgivet af ild. Omkring 30 f.Kr.

Kapitel 6

De retfærdige lamanitter prædiker for de ugudelige nefitter – Begge folk har fremgang i en tid med fred og overflod – Lucifer, ophavsmanden til synd, ophidser de ugudeliges og gadiantonrøvernes hjerte til mord og ugudelighed – Røverne overtager den nefitiske regeringsmagt. Omkring 29–23 f.Kr.

Nefi, Helamans søns profeti – Gud truer Nefis folk med, at han vil hjemsøge dem i sin vrede til deres fuldstændige udryddelse, medmindre de omvender sig fra deres ugudelighed. Gud slår Nefis folk med pest, de angrer og vender sig til ham. Samuel, en lamanit, profeterer for nefitterne.

Omfatter kapitlerne 7 til og med 16.

Kapitel 7

Nefi bliver afvist i landet mod nord og vender tilbage til Zarahemla – Han beder fra sit havetårn og formaner derefter folket til at omvende sig eller omkomme. Omkring 23–21 f.Kr.

Kapitel 8

Korrupte dommere forsøger at opildne folket mod Nefi – Abraham, Moses, Zenos, Zenok, Ezias, Esajas, Jeremias, Lehi og Nefi vidnede alle om Kristus – Ved inspiration bekendtgør Nefi mordet på overdommeren. Omkring 23–21 f.Kr.

Kapitel 9

Nogle sendebud finder overdommeren død ved dommersædet – De bliver fængslet og senere løsladt – Ved inspiration udpeger Nefi Seantum som morderen – Nefi antages af nogle som profet. Omkring 23–21 f.Kr.

Kapitel 10

Herren giver Nefi beseglingsmagten – Han får magt til at binde og løse på jorden og i himlen – Han befaler folket at omvende sig eller omkomme – Ånden bærer ham fra mængde til mængde. Omkring 21–20 f.Kr.

Kapitel 11

Nefi overtaler Herren til at give dem hungersnød i stedet for krig – Mange mennesker omkommer – De omvender sig, og Nefi bønfalder Herren om regn – Nefi og Lehi modtager mange åbenbaringer – Gadiantonrøverne etablerer sig i landet. Omkring 20–6 f.Kr.

Kapitel 12

Mennesker er ustadige og tåbelige og hurtige til at gøre ondt – Herren tugter sit folk – Menneskenes intethed sammenlignes med Guds magt – På dommens dag vil mennesker få evigtvarende liv eller evigtvarende fordømmelse. Omkring 6 f.Kr.

Lamanitten Samuels profeti til nefitterne.

Omfatter kapitlerne 13 til og med 15.

Kapitel 13

Lamanitten Samuel profeterer, at nefitterne bliver udryddet, medmindre de omvender sig – De og deres rigdomme bliver forbandet – De afviser og stener profeterne, bliver omringet af dæmoner og stræber efter lykke ved at gøre misgerninger. Omkring 6 f.Kr.

Kapitel 14

Samuel forudsiger, at der bliver lyst om natten, og at der kommer en ny stjerne ved Kristi fødsel – Kristus forløser menneskene fra timelig og åndelig død – Tegnene på hans død er blandt andet tre dages mørke, sønderdeling af klipperne og store naturkatastrofer. Omkring 6 f.Kr.

Kapitel 15

Herren revsede nefitterne, fordi han elskede dem – De lamanitter, der har omvendt sig, er faste og standhaftige i troen – Herren vil være barmhjertig mod lamanitterne i de sidste dage. Omkring 6 f.Kr.

Kapitel 16

De nefitter, der tror Samuel, bliver døbt af Nefi – Samuel kan ikke slås ihjel af de ubodfærdige nefitters pile og sten – Nogle forhærder hjertet, og andre ser engle – De ikke-troende siger, at det er fornuftstridigt at tro på Kristus og hans komme i Jerusalem. Omkring 6–1 f.Kr.