Helaman 

Kertomus nefiläisistä. Heidän sotansa ja kiistansa ja mellakkansa. Ja myös monien pyhien profeettojen profetiat ennen Kristuksen tulemista Helamanin, joka oli Helamanin poika, aikakirjojen mukaan sekä hänen poikiensa aikakirjojen mukaan aina Kristuksen tulemiseen asti. Ja myös monia lamanilaisia käännytetään. Kertomus heidän kääntymisestään. Kertomus lamanilaisten vanhurskaudesta ja nefiläisten jumalattomuudesta ja iljetyksistä aina Kristuksen tulemiseen asti Helamanin ja hänen poikiensa aikakirjan mukaan, jota kutsutaan Helamanin kirjaksi, ja niin edelleen.
Luku 1

Pahoran toisesta tulee ylituomari, ja Kiskumen murhaa hänet. Pakumeni nousee tuomarinistuimelle. Koriantumr johtaa lamanilaisten sotajoukkoja, valtaa Sarahemlan ja surmaa Pakumenin. Moroniha lyö lamanilaiset ja valtaa Sarahemlan takaisin, ja Koriantumr saa surmansa. Noin 52–50 eKr.

Luku 2

Helamanista, Helamanin pojasta, tulee ylituomari. Gadianton johtaa Kiskumenin joukkoa. Helamanin palvelija surmaa Kiskumenin, ja Gadiantonin joukko pakenee erämaahan. Noin 50–49 eKr.

Luku 3

Monia nefiläisiä muuttaa pohjoisenpuoleiseen maahan. He rakentavat taloja sementistä ja pitävät monia aikakirjoja. Kymmeniätuhansia käännytetään ja kastetaan. Jumalan sana johdattaa ihmisiä pelastukseen. Helamanin poika Nefi nousee tuomarinistuimelle. Noin 49–39 eKr.

Luku 4

Nefiläisluopiot ja lamanilaiset yhdistävät joukkonsa ja valtaavat Sarahemlan maan. Nefiläisten tappiot johtuvat heidän jumalattomuudestaan. Kirkko riutuu, ja ihmisistä tulee heikkoja kuin lamanilaiset. Noin 38–30 eKr.

Luku 5

Nefi ja Lehi omistautuvat saarnaamiselle. Heidän nimensä innoittavat heitä pitämään esivanhempiaan elämänsä esikuvina. Kristus lunastaa ne, jotka tekevät parannuksen. Nefi ja Lehi saavat monia käännynnäisiä ja joutuvat vankilaan, ja tuli ympäröi heidät. Pimeyden pilvi varjoaa kolmesataa ihmistä. Maa järisee, ja ääni käskee ihmisiä tekemään parannuksen. Nefi ja Lehi puhuvat enkelien kanssa, ja tuli ympäröi väkijoukon. Noin 30 eKr.

Luku 6

Vanhurskaat lamanilaiset saarnaavat jumalattomille nefiläisille. Molemmat kansat menestyvät rauhan ja runsauden aikana. Synnin alkuunpanija Lusifer yllyttää jumalattomien ihmisten ja Gadiantonin rosvojen sydämiä murhaan ja jumalattomuuteen. Rosvot anastavat vallan nefiläisten hallituksessa. Noin 29–23 eKr.

Helamanin pojan Nefin profetia. Jumala uhkaa Nefin kansaa, että hän rankaisee sitä vihassaan, sen täydelliseksi tuhoksi, ellei se tee parannusta jumalattomuudestaan. Jumala lyö Nefin kansaa ruttotaudilla; se tekee parannuksen ja kääntyy hänen puoleensa. Lamanilainen Samuel profetoi nefiläisille.

Käsittää luvut 7–16.

Luku 7

Nefi hylätään pohjoisessa, ja hän palaa Sarahemlaan. Hän rukoilee puutarhatornissaan ja kutsuu sitten ihmisiä tekemään parannuksen, tai he menehtyvät. Noin 23–21 eKr.

Luku 8

Turmeltuneet tuomarit yrittävät kiihottaa kansaa Nefiä vastaan. Abraham, Mooses, Senos, Senok, Esias, Jesaja, Jeremia, Lehi ja Nefi todistivat kaikki Kristuksesta. Nefi ilmoittaa innoituksen kautta ylituomarin murhasta. Noin 23–21 eKr.

Luku 9

Sanansaattajat löytävät ylituomarin kuolleena tuomarinistuimen vierestä. Heidät vangitaan ja myöhemmin vapautetaan. Nefi tunnistaa Seantumin murhaajaksi innoituksen kautta. Muutamat tunnustavat Nefin profeetaksi. Noin 23–21 eKr.

Luku 10

Herra antaa Nefille sinetöimisvoiman. Hän saa voiman sitoa ja päästää maan päällä ja taivaassa. Hän käskee ihmisiä tekemään parannuksen, tai he hukkuvat. Henki kuljettaa häntä väkijoukosta toiseen. Noin 21–20 eKr.

Luku 11

Nefi saa Herran vaihtamaan sodan nälänhätään. Monia ihmisiä menehtyy. Kansa tekee parannuksen, ja Nefi pyytää Herralta hartaasti sadetta. Nefi ja Lehi saavat monia ilmoituksia. Gadiantonin rosvot valtaavat alaa maassa. Noin 20–6 eKr.

Luku 12

Ihmiset ovat epävakaita ja mielettömiä ja nopeita tekemään pahaa. Herra kurittaa kansaansa. Ihmisten mitättömyyttä verrataan Jumalan voimaan. Ihmiset saavat tuomiopäivänä ikuisen elämän tai ikuisen tuomion. Noin 6 eKr.

Samuel Lamanilaisen profetia nefiläisille.

Käsittää luvut 13–15.

Luku 13

Samuel Lamanilainen profetoi, että nefiläiset tuhoutuvat, elleivät he tee parannusta. Heidät ja heidän rikkautensa kirotaan. He hylkäävät profeetat ja kivittävät heitä, ovat pahojen henkien saartamia ja etsivät onnea pahan tekemisestä. Noin 6 eKr.

Luku 14

Samuel ennustaa, että yö on valoisa ja että uusi tähti ilmaantuu Kristuksen syntymän aikaan. Kristus lunastaa ihmiset ajallisesta ja hengellisestä kuolemasta. Hänen kuolemansa merkkejä ovat kolmen päivän pimeys, kallioiden halkeaminen ja suuret luonnonmullistukset. Noin 6 eKr.

Luku 15

Herra kuritti nefiläisiä, koska hän rakasti heitä. Kääntyneet lamanilaiset ovat vahvoja ja lujia uskossa. Herra on armollinen lamanilaisille myöhempinä aikoina. Noin 6 eKr.

Luku 16

Nefi kastaa ne nefiläiset, jotka uskovat Samuelia. Parannusta tekemättömien nefiläisten nuolet ja kivet eivät voi surmata Samuelia. Jotkut paaduttavat sydämensä, ja toiset näkevät enkeleitä. Ne, jotka eivät usko, sanovat, ettei ole järkevää uskoa Kristukseen ja hänen tulemiseensa Jerusalemiin. Noin 6–1 eKr.