Knjiga Helamanova

Helaman 

Izvješće o Nefijcima. Njihovi ratovi i sukobi, i njihovi razdori. I također proroštva mnogih svetih proroka prije dolaska Kristova, prema zapisima Helamana, koji bijaše sin Helamanov, a također i prema zapisima sinova njegovih, i to sve do dolaska Kristova. A i mnogi se Lamanci obraćaju. Izvješće o njihovu obraćenju. Izvješće o pravednosti Lamanaca, te opačini i odvratnostima Nefijaca prema zapisu Helamana i sinova njegovih, i to sve do dolaska Kristova, što se naziva Knjiga Helamanova, i tako dalje.
Poglavlje 1

Pahoran Drugi postaje vrhovni sudac i ubija ga Kiškumen — Pakumeni popunjava sudačku stolicu — Korijantumr vodi lamanske čete, zauzima Zarahemlu i ubija Pakumenija — Moroniha poražava Lamance i ponovno zauzima Zarahemlu, a Korijantumr je ubijen. Oko 52–50. pr. Kr.

Poglavlje 2

Helaman, sin Helamanov, postaje vrhovni sudac — Gadijanton vodi družinu Kiškumenovu — Helamanov sluga ubija Kiškumena i Gadijantonova družina bježi u divljinu. Oko 50–49. pr. Kr.

Poglavlje 3

Mnogi se Nefijci sele u zemlju na sjeveru — Oni grade kuće od cementa i vode mnoge zapise — Deseci se tisuća obraćaju i krste — Riječ Božja vodi ljude k spasenju — Nefi, sin Helamanov, popunjava sudačku stolicu. Oko 49–39. pr. Kr.

Poglavlje 4

Nefijski se odmetnici i Lamanci udružuju i zauzimaju zemlju zarahemalsku — Porazi Nefijaca dolaze zbog njihove opačine — Crkva propada, a narod postaje slab poput Lamanaca. Oko 38–30. pr. Kr.

Poglavlje 5

Nefi i Lehi posvećuju se propovijedanju — Njihova ih imena pozivaju da urede svoje živote prema svojim precima — Krist otkupljuje one koji se pokaju — Nefi i Lehi obraćaju mnoge te su utamničeni, i vatra ih obavija — Oblak tame zasjenjuje tri stotine ljudi — Zemlja se trese i glas zapovijeda ljudima da se pokaju — Nefi i Lehi razgovaraju s anđelima i mnoštvo je obavijeno vatrom. Oko 30. pr. Kr.

Poglavlje 6

Pravedni Lamanci propovijedaju opakim Nefijcima — Oba naroda napreduju tijekom razdoblja mira i obilja — Lucifer, začetnik grijeha, podjaruje srca opakih i Gadijantonovih razbojnika na umorstvo i opačinu — Razbojnici preuzimaju nefijsku vladu. Oko 29–23. pr. Kr.

Proroštvo Nefija, Sina Helamanova — Bog prijeti narodu Nefijevu da će ih pohoditi u srdžbi svojoj na posvemašnje uništenje njihovo, osim ako se ne pokaju za opačinu svoju. Bog udara narod Nefijev pošašću; oni se kaju i okreću k njemu. Samuel, Lamanac, prorokuje Nefijcima.

Obuhvaća poglavlja 7 do 16.

Poglavlje 7

Nefi je odbačen na sjeveru i vraća se u Zarahemlu — Moli se na kuli u svojemu vrtu i onda poziva narod da se pokaje ili će izginuti. Oko 23–21. pr. Kr.

Poglavlje 8

Pokvareni suci nastoje razdražiti narod protiv Nefija — Abraham, Mojsije, Zenos, Zenok, Ezija, Izaija, Jeremija, Lehi i Nefi su svi svjedočili o Kristu — Po nadahnuću Nefi objavljuje umorstvo vrhovnoga suca. Oko 23–21. pr. Kr.

Poglavlje 9

Glasnici nalaze vrhovnog suca mrtvoga kod sudačke stolice — Oni su utamničeni i kasnije pušteni — Po nadahnuću Nefi označava Seantuma kao ubojicu — Nefija neki prihvaćaju kao proroka. Oko 23–21. pr. Kr.

Poglavlje 10

Gospod daje Nefiju moć pečaćenja — Dana mu je moć da sveže i razriješi na zemlji i na nebu — On zapovijeda narodu da se pokaje ili će izginuti — Duh ga prenosi od mnoštva do mnoštva. Oko 21–20. pr. Kr.

Poglavlje 11

Nefi uvjerava Gospoda da zamijeni rat njihov glađu — Mnogi ljudi pogibaju — Oni se kaju, i Nefi preklinje Gospoda za kišu — Nefi i Lehi primaju mnoge objave — Gadijantonovi se razbojnici ukorjenjuju u zemlji. Oko 20–6. pr. Kr.

Poglavlje 12

Ljudi su nestabilni i bezumni i brzi činiti zlo — Gospod kori svoj narod — Ništavnost ljudska uspoređena je s moću Božjom — U dan suda ljudi će steći vječni život ili vječno prokletstvo. Oko 6. pr. Kr.

Proroštvo Samuela, Lamanca, Nefijcima.

Obuhvaća poglavlja 13 do 15.

Poglavlje 13

Samuel, Lamanac, prorokuje uništenje Nefijaca, osim ako se ne pokaju — Oni i njihova bogatstva su prokleti — Oni odbacuju i kamenuju proroke, okruženi su zlodusima, i traže sreću čineći bezakonje. Oko 6. pr. Kr.

Poglavlje 14

Samuel predskazuje svjetlo tijekom noći i novu zvijezdu u vrijeme Kristova rođenja — Krist otkupljuje ljude od vremenite i duhovne smrti — Znaci njegove smrti uključuju tri dana tame, pucanje stijena, i velika razaranja u prirodi. Oko 6. pr. Kr.

Poglavlje 15

Gospod je karao Nefijce zato što ih je ljubio — Obraćeni su Lamanci čvrsti i postojani u vjeri — Gospod će biti milosrdan Lamancima u posljednje dane. Oko 6. pr. Kr.

Poglavlje 16

Nefi krsti Nefijce koji vjeruju Samuelu — Samuel ne može biti ubijen strijelama ni kamenjem neraskajanih Nefijaca — Neki otvrdnjuju svoja srca, a drugi vide anđele — Nevjernici kažu da nije razumno vjerovati u Krista i njegov dolazak u Jeruzalemu. Oko 6–1. pr. Kr.