O Le Tusi a Helamana

Helamana 

O se tala ia sa Nifaē. O a latou taua ma finauga, ma a latou faatuiesega. Ma valoaga foi a perofeta paia e toatele, ae lei afio mai Keriso, e tusa ma talafaamaumau a Helamana, o le atalii ia o Helamana, ma e tusa foi ma talafaamaumau a ona atalii, seia oo mai lava i lalo i le afio mai o Keriso. Ma e toatele foi sa Lamanā na liliu mai. O se tala i lo latou liliu mai. O se tala i le amiotonu o sa Lamanā ma le amioleaga ma mea inosia a sa Nifaē, e tusa ai ma le talafaamaumau a Helamana ma ona atalii, e oo mai lava i le afio mai o Keriso, lea ua taua o le tusi a Helamana, ma isi mea faapena.
Mataupu 1

Ua avea Paorana le lua ma faamasino sili ma ua fasiotia e Kisakumena—Ua nofoia e Pakumenae le nofoa-faamasino—Ua taitai e Korianetuma autau a sa Lamanā, ua avea Saraʼemila, ma ua fasiotia Pakumenae—Ua faatoilaloina e Moronaea sa Lamanā ma toe ave Saraʼemila, ma ua fasiotia Korianetuma. E tusa o le 52–50 T.L.M.

Mataupu 2

Ua avea Helamana, le atalii o Helamana, ma faamasino sili—Ua taitai e Katianetona le vaega a Kisakumena—Ua fasiotia Kisakumena e le auauna a Helamana, ma ua sosola i le vao le vaega a Katianetona. E tusa o le 50–49 T.L.M.

Mataupu 3

Ua malaga atu le toatele o sa Nifaē i le laueleele i matu—Ua latou fausia fale sima ma tausia talafaamaumau e tele—Ua faaliliu mai ma papatisoina le sefulu o afe ma afe—O le afioga a le Atua e taitai atu ai tagata i le olataga—Ua nofo Nifae, le atalii o Helamana, i le nofoa-faamasino. E tusa o le 49–39 T.L.M.

Mataupu 4

Ua aufaatasi autau a tagata faatuiese o sa Nifaē ma sa Lamanā ma ua aveina le laueleele o Saraʼemila—Ua oo mai toilalo ia sa Nifaē ona o lo latou amioleaga—Ua faaitiitia le ekalesia, ma ua vaivai tagata e pei o sa Lamanā. E tusa o le 38–30 T.L.M.

Mataupu 5

Ua tuu atu e Nifae ma Liae lo laua maelega i le talaiga—Ua tosina i laua e o laua igoa ia faataitai o laua olaga i o laua tama na muamua—E togiola e Keriso i latou o e e salamo—Ua faaliliu e Nifae ma Liae tagata e toatele ma ua falepuipuiina, ma ua siomia i laua i se afi—Ua ufitia tagata e tolu selau i se ao pogisa—Ua luluina le eleele, ma ua poloai mai se leo i tagata ia salamo—Ua fetautalatalaai Nifae ma Liae ma agelu, ma ua siomia le motu o tagata i le afi. E tusa o le 30 T.L.M.

Mataupu 6

Ua talai atu sa Lamanā amiotonu i sa Nifaē amioleaga—Ua manuia nuu uma e lua i se vaitaimi o le filemu ma le mau—Ua faaoso e Lusifelo, le pogai o le agasala, loto o tagata amioleaga ma le au faomea a Katianetona i le fasioti tagata ma le amioleaga—Ua pulea e le au faomea le malo o sa Nifaē. E tusa 29–23 T.L.M.

O le valoaga a Nifae, le atalii o Helamana—Ua faamatauina e le Atua le nuu o Nifae o le a ia asiasi mai ia te i latou i lona toasa, i le faaumatiaina atoa o i latou, vagana ai ua latou salamo ia latou amioleaga. Ua taia e le Atua le nuu o Nifae i le faamai; ua latou salamo ma liliu mai ia te ia. O Samuelu, o se sa Lamanā, ua vavalo atu i tagata sa Nifaē.

E aofia ai mataupu 7 e oo i le 16.

Mataupu 7

Ua teena Nifae i matu ma ua toe foi mai i Saraʼemila—Ua tatalo o ia i luga o le olo i lana faatoaga ma ona ia valaau atu lea i tagata ia salamo pe fano. E tusa o le 23–21 T.L.M.

Mataupu 8

Ua saili faamasino amioleaga e faaoso tagata ia tetee ia Nifae—O Aperaamo, Mose, Senosa, Senoka, Esaia, Isaia, Ieremia, Liae, ma Nifae, na molimau uma ia Keriso—Ua tau atu e Nifae, e ala i musumusuga, le fasiotiga o le faamasino sili. E tusa o le 23–21 T.L.M.

Mataupu 9

Ua maua e avefeau le faamasino sili ua maliu i le nofoa-faamasino—Ua falepuipuiina i latou ma toe tatala i se taimi mulimuli ane—Ua tau mai e Nifae, e ala i musumusuga, o Seanetuma o le fasioti tagata lena—Ua talia Nifae e ni isi o se perofeta. E tusa o le 23–21 T.L.M.

Mataupu 10

Ua tuu mai e le Alii ia Nifae le mana faamau—Ua tuu mai ia te ia le mana e fusia ma tatala ai mea i le lalolagi ma le lagi—Ua ia poloai atu i tagata ia salamo pe fano—Ua aveina atu o ia e le Agaga mai lea motu o tagata i lea motu o tagata. E tusa o le 21–20 T.L.M.

Mataupu 11

Ua faatauanauina e Nifae le Alii ia suia la latou taua i se oge—E toatele tagata ua fano—Ua latou salamo, ma ua aioi atu Nifae i le Alii mo le timu—Ua maua e Nifae ma Liae faaaliga e tele—Ua faamausali e le au faomea a Katianetona i latou lava i le laueleele. E tusa o le 20–6 T.L.M.

Mataupu 12

O tagata e le maumaututu ma valelea ma televavave e fai le leaga—E aoai e le Alii ona tagata—Ua faatusatusa le noa o tagata ma le mana o le Atua—O le a maua e tagata i le aso faamasino le ola tumau-faavavau po o le malaia tumau-faavavau. E tusa o le 6 T.L.M.

O le valoaga a Samuelu, le sa Lamanā, ia sa Nifaē.

E aofia ai le mataupu 13 e oo i le 15.

Mataupu 13

Ua valoia e Samuelu le sa Lamanā le faaumatiaga o sa Nifaē vagana ai ua latou salamo—Ua fetuuina i latou ma a latou oa—Ua latou teena perofeta ma fetogi i latou, ua siomia i latou e temoni, ma ua latou saili le fiafia i le fai o le amioletonu. E tusa o le 6 T.L.M.

Mataupu 14

Ua valoia e Samuelu se malamalama i le po ma se fetu fou i le fanau mai o Keriso—E togiola e Keriso tagata mai le oti faaletino ma le oti faaleagaga—O faailoga o lona maliu e aofia ai aso e tolu o le pogisa, le mavaevae o papa, ma vesiga o le natura. E tusa o le 6 T.L.M.

Mataupu 15

Ua aoai e le Alii sa Nifaē ona o lona alofa ia te i latou—O tagata sa Lamanā ua talitonu ua tutumau ma mausali i le faatuatuaga—O le a alofa mutimutivale le Alii ia sa Lamanā i aso e gata ai. E tusa o le 6 T.L.M.

Mataupu 16

Ua papatiso e Nifae tagata sa Nifaē na talitonu ia Samuelu—Ua le mafai ona fasiotia o Samuelu i ufanafana ma maa a sa Nifaē le salamo—O ni isi ua faamaaa o latou loto, ao isi ua vaai i agelu—Ua fai mai e ua le talitonu e le o se mea tonu ai i le mafaufau le talitonu ia Keriso ma lona afio mai i Ierusalema. E tusa o le 6–1 T.L.M.