Illustrasies

Die Here Jesus Christus(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Die Here Jesus Christus

Skildery deur Heinrich Hofmann

Die Profeet Joseph Smith(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Die Profeet Joseph Smith

Skildery deur Alvin Gittins

Sien “Die Getuienis van die Profeet Joseph Smith,” bladsy ⅹⅰ–ⅹⅴ

Lehi ontdek die Liahona(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Lehi ontdek die Liahona

Skildery deur Arnold Friberg

Sien 1 Nefi 16, bladsy 42–45

Lehi en sy mense kom in die beloofde land aan(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Lehi en sy mense kom in die beloofde land aan

Skildery deur Arnold Friberg

Sien 1 Nefi 18, bladsy 51–54

Alma doop in die Waters van Mormon(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Alma doop in die Waters van Mormon

Skildery deur Arnold Friberg

Sien Mosia 18, bladsy 223–227

Samuel die Lamaniet profeteer(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Samuel die Lamaniet profeteer

Skildery deur Arnold Friberg

Sien Helaman 16, bladsy 512–514

Jesus Christus besoek die Amerikas(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Jesus Christus besoek die Amerikas

Skildery deur John Scott

Sien 3 Nefi 11, bladsy 541–545

Moroni versteek die Nefitiese kroniek(kliek om groter te sien)(kliek om groter te sien)

Moroni versteek die Nefitiese kroniek

Skildery deur Tom Lovell

Sien Mormon 8, bladsy 607–611