1. Pán Ježíš Kristus(klikněte pro větší zobrazení)

  Pán Ježíš Kristus

  Namaloval Heinrich Hofmann

 2. Prorok Joseph Smith(klikněte pro větší zobrazení)

  Prorok Joseph Smith

  Namaloval Alvin Gittins

  Viz „Svědectví proroka Josepha Smitha“, strany ⅸ–ⅹⅱ

 3. Lehi objevuje liahonu(klikněte pro větší zobrazení)

  Lehi objevuje liahonu

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz 1. Nefi 16, strany 35–38

 4. Lehi a jeho lid přijíždějí do zaslíbené země(klikněte pro větší zobrazení)

  Lehi a jeho lid přijíždějí do zaslíbené země

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz 1. Nefi 18, strany 43–45

 5. Alma křtí ve vodách Mormonu(klikněte pro větší zobrazení)

  Alma křtí ve vodách Mormonu

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz Mosiáš 18, strany 189–192

 6. Samuel Lamanita prorokuje(klikněte pro větší zobrazení)

  Samuel Lamanita prorokuje

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz Helaman 16, strany 430–431

 7. Ježíš Kristus navštěvuje Ameriky(klikněte pro větší zobrazení)

  Ježíš Kristus navštěvuje Ameriky

  Namaloval John Scott

  Viz 3. Nefi 11, strany 453–456

 8. Moroni pohřbívá nefitské záznamy(klikněte pro větší zobrazení)

  Moroni pohřbívá nefitské záznamy

  Namaloval Tom Lovell

  Viz Mormon 8, strany 508–512