Gospodin Isus Krist(klikni za veći prikaz)

Gospodin Isus Krist

Naslikao Heinrich Hofmann

Prorok Joseph Smith(klikni za veći prikaz)

Prorok Joseph Smith

Naslikao Alvin Gittins

Vidi »Svjedočanstvo proroka Josepha Smitha«, str. ⅹ–ⅹⅲ

Lehi otkriva Lijahonu(klikni za veći prikaz)

Lehi otkriva Lijahonu

Naslikao Arnold Friberg

Vidi 1 Nefi 16, str. 34–38

Lehi i njegov narod stižu u obećanu zemlju(klikni za veći prikaz)

Lehi i njegov narod stižu u obećanu zemlju

Naslikao Arnold Friberg

Vidi 1 Nefi 18, str. 43–45

Alma krsti u Vodama Mormonovim(klikni za veći prikaz)

Alma krsti u Vodama Mormonovim

Naslikao Arnold Friberg

Vidi Mosija 18, str. 190–193

Samuel Lamanac prorokuje(klikni za veći prikaz)

Samuel Lamanac prorokuje

Naslikao Arnold Friberg

Vidi Helaman 16, str. 435–437

Isus Krist posjećuje Ameriku(klikni za veći prikaz)

Isus Krist posjećuje Ameriku

Naslikao John Scott

Vidi 3 Nefi 11, str. 459–462

Moroni zakopava nefijski zapis(klikni za veći prikaz)

Moroni zakopava nefijski zapis

Naslikao Tom Lovell

Vidi Mormon 8, str. 515–519