Տպել
Համօգտագործել

Նկարներ

 1. Տեր Հիսուս Քրիստոսը(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Տեր Հիսուս Քրիստոսը

  Նկարը՝ Հայնրիխ Հոֆմանի

 2. Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը

  Նկարը՝ Ալվին Գիթինսի

  Տե՛ս «Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի Վկայությունը», ⅸ–ⅹⅱ էջեր

 3. Լեքին գտնում է Լիահոնան(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Լեքին գտնում է Լիահոնան

  Նկարը՝ Առնոլդ Ֆրիբերգի

  Տե՛ս 1 Նեփի 16, 39–43 էջեր

 4. Լեքին և նրա ժողովուրդը հասնում են խոստացված երկիր(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Լեքին և նրա ժողովուրդը հասնում են խոստացված երկիր

  Նկարը՝ Առնոլդ Ֆրիբերգի

  Տե՛ս 1 Նեփի 18, 49–51 էջեր

 5. Ալման մկրտում է Մորմոնի ջրերում(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Ալման մկրտում է Մորմոնի ջրերում

  Նկարը՝ Առնոլդ Ֆրիբերգի

  Տե՛ս Մոսիա 18, 218–221 էջեր

 6. Սամուել Լամանացին մարգարեանում է(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Սամուել Լամանացին մարգարեանում է

  Նկարը՝ Առնոլդ Ֆրիբերգի

  Տե՛ս Հելաման 16, 507–509 էջեր

 7. Հիսուս Քրիստոսն այցելում է Ամերիկյան մայրցամաք(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Հիսուս Քրիստոսն այցելում է Ամերիկյան մայրցամաք

  Նկարը՝ Ջոն Սքոթի

  Տե՛ս 3 Նեփի 11, 536–539 էջեր

 8. Մորոնին թաղում է Նեփիացիների հիշատակարանը(սեղմեք ավելի խոշոր պատկեր ստանալու համար)

  Մորոնին թաղում է Նեփիացիների հիշատակարանը

  Նկարը՝ Թոմ Լովելի

  Տե՛ս Մորմոն 8, 601–605 էջեր