Drukāt
Sūtīt saiti

Ilustrācijas

 1. Tas Kungs Jēzus Kristus(nospiest, lai palielinātu)

  Tas Kungs Jēzus Kristus

  Gleznojis Henrihs Hofmans

 2. Pravietis Džozefs Smits(nospiest, lai palielinātu)

  Pravietis Džozefs Smits

  Gleznojis Alvins Gittins

  Skat. „Pravieša Džozefa Smita liecība”, ⅸ–ⅹⅱ lpp.

 3. Lehijs atrod Liahonu(nospiest, lai palielinātu)

  Lehijs atrod Liahonu

  Gleznojis Arnolds Fribergs

  Skat. Nefija 1. gr. 16, 36–39 lpp.

 4. Lehijs un viņa ļaudis ierodas Apsolītajā Zemē(nospiest, lai palielinātu)

  Lehijs un viņa ļaudis ierodas Apsolītajā Zemē

  Gleznojis Arnolds Fribergs

  Skat. Nefija 1. gr. 18, 44–47 lpp.

 5. Alma krista Mormonas ūdeņos(nospiest, lai palielinātu)

  Alma krista Mormonas ūdeņos

  Gleznojis Arnolds Fribergs

  Skat. Mosijas gr. 18, 194–197 lpp.

 6. Samuēls-lamanietis pravieto(nospiest, lai palielinātu)

  Samuēls-lamanietis pravieto

  Gleznojis Arnolds Fribergs

  Skat. Helamana gr. 16, 443–445 lpp.

 7. Jēzus Kristus apmeklē Ameriku(nospiest, lai palielinātu)

  Jēzus Kristus apmeklē Ameriku

  Gleznojis Džons Skots

  Skat. 3. Nefijs 11, 468–471 lpp.

 8. Moronijs paslēpj nefijiešu pierakstus(nospiest, lai palielinātu)

  Moronijs paslēpj nefijiešu pierakstus

  Gleznojis Toms Lovels

  Skat. Mormona gr. 8, 525–528 lpp.