Illustraties

De Heer Jezus Christus(Klik hier voor een groter formaat)

De Heer Jezus Christus

Schilderij van Heinrich Hofmann

De profeet Joseph Smith(Klik hier voor een groter formaat)

De profeet Joseph Smith

Schilderij van Alvin Gittins

Zie ‘Het getuigenis van de profeet Joseph Smith’, blz. ⅩⅠ–ⅩⅤ

Lehi vindt de Liahona(Klik hier voor een groter formaat)

Lehi vindt de Liahona

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 16, blz. 41–45

Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land(Klik hier voor een groter formaat)

Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 18, blz. 51–53

Alma doopt in de wateren van Mormon(Klik hier voor een groter formaat)

Alma doopt in de wateren van Mormon

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Mosiah 18, blz. 224–228

Samuel de Lamaniet profeteert(Klik hier voor een groter formaat)

Samuel de Lamaniet profeteert

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Helaman 16, blz. 515–517

Jezus Christus bezoekt Amerika(Klik hier voor een groter formaat)

Jezus Christus bezoekt Amerika

Schilderij van John Scott

Zie 3 Nephi 11, blz. 544–547

Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten(Klik hier voor een groter formaat)

Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

Schilderij van Tom Lovell

Zie Mormon 8, blz. 609–614