Mormonova knjiga je svezak Svetog pisma koji se može usporediti s Biblijom. To je zapis o Božjim postupcima s drevnim žiteljima američkog kontinenta i sadrži puninu vječnog evanđelja.

Knjigu su napisali mnogi drevni proroci duhom proroštva i objave. Njihove riječi, zapisane na zlatnim pločama, naveo je i sažeo prorok-povjesničar imenom Mormon. Zapis daje izvješće o dvije velike civilizacije. Jedna je došla iz Jeruzalema 600. godine pr. Kr. i kasnije se razdvojila u dva naroda, poznata kao Nefijci i Lamanci. Druga je došla mnogo ranije, kada je Gospodin pobrkao jezike kod Kule babilonske. Ova grupa poznata je kao Jaredovci. Tisućama godina kasnije svi su bili uništeni osim Lamanaca, te su oni među precima američkih Indijanaca.

Krunski događaj zabilježen u Mormonovoj knjizi osobno je službeništvo Gospodina Isusa Krista među Nefijcima ubrzo nakon njegova uskrsnuća. Ona iznosi nauke evanđelja, prikazuje naum spasenja i govori ljudima što moraju činiti kako bi stekli mir u ovom životu i vječno spasenje u budućem životu.

Nakon što je Mormon dovršio svoje zapise, predao je izvješće svome sinu Moroniju, koji je dodao nešto svojih riječi te sakrio ploče u Brdo Kumora. Dana 21. rujna 1823. isti taj Moroni, tada proslavljena, uskrsnula osoba, ukazao se proroku Josephu Smithu i podučio ga gledom na drevni zapis i njegov dosuđeni prijevod na engleski jezik.

Nakon određenog roka ploče su bile uručene Josephu Smithu, koji ih je preveo darom i moću Božjom. Zapis je sada objavljen na mnogo jezika kao novo i dodatno svjedočanstvo da Isus Krist jest Sin živoga Boga i da svi koji žele doći k njemu i pokoravati se zakonima i uredbama njegova evanđelja mogu biti spašeni.

Gledom na ovaj zapis prorok Joseph Smith je rekao: »Kazao sam braći da je Mormonova knjiga najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše vjeroispovijesti, i da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njenih pouka, nego bilo koje druge knjige.«

Osim Josephu Smithu, Gospodin je omogućio drugoj jedanaestorici da osobno vide zlatne ploče te da budu naročiti svjedoci o istinitosti i božanskom podrijetlu Mormonove knjige. Njihova pisana svjedočanstva uvrštena su ovdje kao »Svjedočanstvo trojice svjedoka« i »Svjedočanstvo osmorice svjedoka«.

Pozivamo sve ljude posvuda da pročitaju Mormonovu knjigu, pomno razmisle u svojim srcima o poruci koju sadrži, i zatim da upitaju Boga, Vječnoga Oca, u ime Kristovo, da li je knjiga istinita. Oni koji budu slijedili ovaj put i pitali u vjeri steći će svjedočanstvo o njenoj istinitosti i božanskom podrijetlu moću Duha Svetoga. (Vidi Moroni 10:3–5.)

Oni koji steknu ovo svjedočanstvo od Boga po Svetome Duhu također će spoznati istom moću da je Isus Krist Spasitelj svijeta, da je Joseph Smith njegov objavitelj i prorok u ovim posljednjim danima, te da je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana Gospodnje kraljevstvo još jednom uspostavljeno na zemlji, u pripremi za Drugi dolazak Mesije.