Lolomi
Faasoa Atu

O Le Faatomuaga

O le Tusi a Mamona o se tusi o tusitusiga paia e pei o le Tusi Paia. O se talafaamaumau o fealoaʼiga a le Atua ma tagata sa nonofo i Amerika anamua, ma ua i ai le atoatoaga o le talalelei tumau faavavau.

O le tusi na tusia e le toatele o perofeta anamua e ala i le agaga o valoaga ma faaaliga. O a latou upu, na tusia i papatusi auro, na sii mai ma otooto e se perofeta tusitalafaasolopito e igoa ia Mamona. Ua tuuina mai i lea talafaamaumau se tala o ni nuu malamalama tetele se lua. O le tasi na o mai mai Ierusalema i le 600 T.L.M., sa mulimuli ane ona vaeluaina i ni malo se lua, ua taʼua o sa Nifaē ma sa Lamanā. O le isi nuu na o mai mamao i tua atu i le taimi na faaeseese ai e le Alii gagana i le Olo o Papelu. O le nuu lenei ua taʼua o sa Iaretō. Ina ua mavae le afe ma afe o tausaga, sa faaumatia nei malo uma e lua, vagana ai sa Lamanā, o i latou foi o ni isi o tuaʼa o Initia Amerika.

O le mea aupito sili ona taua na tupu ua faamaumauina i le Tusi a Mamona, o le auaunaga patino lea a le Alii o Iesu Keriso i totonu o tagata sa Nifaē, ina ua mavae lona toetu mai. Ua faamatala mai i le tusi o mataupu faavae o le talalelei, ua faatulaga mai ai le fuafuaga o le faaolataga, ua taʼu mai ai foi i tagata mea e ao ona latou faia e maua ai le filemu i le olaga nei ma le olataga e faavavau i le olaga a sau.

Ina ua maea ona faia e Mamona ana tusitusiga, sa ia tuuina atu le talafaamaumau i lona atalii o Moronae, o lē sa faaopoopo ai ana lava upu itiiti ona natia lea o papatusi i le maupuepue o Kumora. O Setema 21, 1823, o Moronae lava lea e tasi, ua avea nei ma tagata toetu ma le faamamaluina, na oo mai ai i le Perofeta o Iosefa Samita ma faatonu o ia e uiga i le talafaamaumau anamua ma lona faaliliuga faamoemoeina i le gagana Peretania.

O le aso atofaina, na tuuina mai ai papatusi ia Iosefa Samita, o lē na faaliliuina i le meaalofa ma le mana o le Atua. O lenei talafaamaumau ua lomia nei ma faasalalauina i gagana e tele o se molimau fou ma faaopoopo o Iesu Keriso o le Alo o le Atua soifua, o i latou uma foi o e e o mai ia te ia ma usiusitai i tulafono ma sauniga o lana talalelei e mafai ona faaolaina.

E faatatau i lenei talafaamaumau na saunoa mai ai le Perofeta o Iosefa Samita: “Sa ou fai atu i le au uso o le Tusi a Mamona o le tusi aupito sili ona saʼo i soo se isi lava tusi i luga o le lalolagi, o le maaʼauʼau foi lea o la tatou tapuaiga, e sili foi ona latalata atili atu o le tagata i le Atua i lona ola ai i ona mataupu, nai lo se isi lava tusi.”

E faaopoopo ia Iosefa Samita, sa saunia foi e le Alii nisi e toasefulutasi e vaai i papatusi auro mo i latou lava ma avea ma molimau faapitoa o le moni ma le paia o le Tusi a Mamona. O a latou molimau tusia ua i totonu o lenei tusi, “O Le Mau a Molimau e Toatolu” ma “O Le Mau a Molimau e Toavalu.”

Matou te valaau atu i tagata uma e i soo se mea, ia faitau i le Tusi a Mamona, ia mafaufau loloto i ai i o latou loto le savali o i ai, ona ole atu lea i le Atua, le Tamā Faavavau, i le suafa o Keriso pe ua moni le tusi. O i latou o e e mulimuli i lenei ala ma ole atu i le faatuatua, o le a latou maua se molimau i le moni ma le paia o le tusi e ala i le mana o le Agaga Paia. (Tagai i le Moronae 10:3–5.)

O i latou o e e mauaina lenei molimau paia mai le Agaga Paia o le a latou iloa foi e ala i lea lava mana o Iesu Keriso o le Faaola o le lalolagi, o Iosefa Samita o lana talifaaaliga ma lana perofeta i aso nei e gata ai, ma O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o le malo o le Alii ua toefaatuina i luga o le lalolagi, e saunia ai mo le afio mai faalua o le Mesia.

O Le Mau a Molimau e Toatolu

Ia iloa e atunuu uma, ituaiga, gagana, ma nuu, e oo atu i ai lenei tusi: O i matou, e ala i le alofa tunoa o le Atua le Tamā, ma lo tatou Alii o Iesu Keriso, sa matou vaai ai i papatusi ua i ai lenei talafaamaumau, o le talafaamaumau lea o le nuu o Nifae, ma sa Lamanā foi, o o latou uso, ma le nuu foi o Iareto, o e na o mai mai le olo lea ua taʼua. Ua matou iloa foi sa faaliliuina i le meaalofa ma le mana o le Atua, auā na tautino mai e lona siufofoga ia te i matou; o le mea lea ua matou iloa ai ma le mautinoa ua moni le galuega. Matou te molimau atu foi sa matou vaai i togitogiga ua i ai i luga o papatusi; sa faaali mai foi ia mea ia te i matou i le mana o le Atua, ae lē o se tagata. Matou te tautino atu i upu faamaoni, sa afio mai se agelu a le Atua mai le lagi, sa ia aumaia foi ma faataatia i luma o o matou mata, sa matou vaai ma iloa ai papatusi, ma togitogiga ua i ai; ua matou iloa foi o le alofa tunoa o le Atua le Tamā, ma lo matou Alii o Iesu Keriso, ua matou vaai ma molimau atu ai ua moni ia mea. Ua ofoofogia foi i o matou mata. E ui i lea, sa poloaiina i matou e le siufofoga o le Alii e tatau ona matou molimauina; o le mea lea, ina ia matou usiusitai i poloaiga a le Atua, ua matou molimau atu ai i ia mea. Ua matou iloa foi afai matou te faamaoni ia Keriso, o le a mamā o matou ofu mai le toto o tagata uma, e maua foi i matou i le lē pōnā i luma o le nofoa faamasino o Keriso, o le a matou mau foi faatasi ma ia e faavavau i le lagi. Ia i ai foi le mamalu i le Tamā, ma le Alo, ma le Agaga Paia, o ni Atua ua tasi. Amene.

Oliva Kaotui

Tavita Uitimera

Matini Harisi

O Le Mau a Molimau e Toavalu

Ia iloa e atunuu uma, ituaiga, gagana, ma nuu, o e o le a oo atu i ai lenei tusi: Sa faaali mai ia te i matou e Iosefa Samita Laitiiti, o lē na faaliliuina lenei tusi, papatusi ua taʼua, ia ua foliga mai i le auro; sa fetagofi foi o matou lima i le tele o itulau sa faaliliuina e Samita ua taʼua; sa matou vaai foi i togitogiga ua i ai, sa foliga uma mai o ni mea mai anamua, o le gaosiga uiga ese foi. O lenei mea foi matou te molimau atu ai i upu faamaoni, na faaali mai e Samita ua taʼua ia te i matou, auā na matou vaai i ai ma siia, ma matou iloa ai ma le mautinoa o loo ia Samita ua taʼua o papatusi ua matou tautala atu ai. Matou te tuu atu foi o matou igoa i le lalolagi, e molimau atu i le lalolagi mea na matou vaai i ai. Matou te le pepelo lava foi, o loo molimau ai le Atua.

Christian Uitimera

Jacob Uitimera

Peter Uitimera, Laitiiti

Ioane Uitimera

Ailama Page

Iosefa Samita, Matua

Ailama Samita

Samuel H. Samita

O Le Molimau a le Perofeta o Iosefa Samita

O upu nei a le Perofeta o Iosefa Samita lava ia, e uiga i le oʼo mai o le Tusi a Mamona:

“O le po o le … aso lua-sefulu-tasi o Setema [1823] … na ou tatalo ma aioi atu ai i le Atua Malosi Aoao. …

“Aʼo faapea ona ou valaau atu i le Atua, sa ou vaaia se malamalama ua oʼo mai i loʼu potu, sa faaauau pea ona faateleina seʼia oʼo ina sili atu le malamalama o le potu nai lo le aoauli, ae faafuasei loa ona tu mai o se tagata i tafatafa o loʼu moega, ua tu i le ʼea, ona sa lē papaʼi ona vae i le fola.

“Sa ofu o ia i se ofu talaloa sa matuā paʼepaʼe lava. O se paʼepaʼe sa silisili atu nai lo soo se mea faalelalolagi ua ou vaai i ai; pe ou te talitonu foi e mafai ona faia o se mea faalelalolagi ia foliga mai faapea lona paʼepaʼe tele ma le sinasina. Sa aliali mai ona lima, ma ona ogalima foi, i luga aʼe teisi o tapulima; sa faapea foi, ona aliali mai o ona vae, faapea ma ona ogavae, i luga aʼe teisi o tapuvae. Sa lē ufia foi lona ao ma lona ua. Sa mafai ona ou iloaina, sa leai se isi ona ofu sa ofuina ae nao lea ofu talaloa, ona sa matala sa mafai ona ou vaai atu i lona fatafata.

“Sa le gata ina matuā paʼepaʼe tele lona ofu talaloa, ae sa matuā mamalu tele lona tagata atoa e le mafai ona faamatalaina, ma o ona fofoga sa pei moni lava o le uila. Sa matuā malamalama tele le potu, ae sa le sili atu le susulu e pei o lea na siomia ai lona tagata. O le taimi muamua lava na ou vaai atu ai ia te ia, sa ou fefe; peitai sa vave ona alu ese atu o le fefe mai ia te aʼu.

“Sa ia fetalai mai ia te aʼu i loʼu igoa, ma fai mai ia te aʼu o ia o se avefeau na auina mai i le afioaga o le Atua ia te aʼu, ma o lona igoa o Moronae; ma o loo i ai i le Atua se galuega mo aʼu ou te faia; ma o le a tauleleia ma tauleagaina loʼu igoa i atunuu uma, ituaiga, ma gagana, pe o le a tauleleia ma tauleagaina i totonu o tagata uma.

“Sa ia fetalai mai o loo i ai se tusi ua teuina, ua tusia i luga o papatusi auro, o loo tuʼuina mai ai se tala o tagata muamua sa nonofo i le konetineta lenei, ma le mea na latou tupuga mai ai. Sa fetalai mai foi o ia o loo i ai le atoatoaga o le Talalelei tumau-faavavau, e pei ona tuʼuina atu e le Faaola i tagata anamua;

“O lenei foi, ua i ai ni maa se lua ua i totonu o ni faavaa siliva—ma o ia maa, sa faapipii i se ufifatafata, ua taʼua o le Urima ma le Tumena—ua teu faatasi ma papatusi; ma o le umia ma le faaaogaina o ia maa sa tāʼua ai tagata i anamua po o taimi muamua o Tagatavāai; ma ua saunia e le Atua ia maa mo le faamoemoe o le faaliliuina o le tusi.

· · · · · · ·

“Sa toe fetalai mai o ia ia te āʼu, a ʼou mauaina ia papatusi ua fetalai i ai o ia—ona e leʼi ōʼo i le taimi e tatau ona maua mai ai—ia aua neʼi ou faaalia atu i se tasi; po o le ufifatafata ma le Urima ma le Tumena; ae ia tau lava o i latou o le a poloaiina ai aʼu ia faaali atu i ai; afai ou te faaalia atu i soo se tasi, o le a faaumatia aʼu. Aʼo fetalai mai o ia ia te aʼu e uiga i papatusi, sa tatala mai se faaaliga i loʼu mafaufau sa mafai ai ona ou vaai i le mea sa teu ai papatusi, ma sa matua manino ma malamalama lelei le faaaliga vaaia sa ou toe iloa lelei lea mea ina ua ou asiasi atu i ai.

“Ina ua mavae lenei fesootaiga, sa ou vaai atu i le malamalama sa i totonu o le potu ua amata ona faapotopoto vave ane faataamilo i le tino o le tagata sa fetalai mai ia te aʼu, ma sa faapea lava ona faia, seʼia oʼo ina toe tuua le potu i le pogisa, vagana ai le faataamilo latalata ane ia te ia, ae faafuasei loa ona ou vaai, i le taimi lava lea, i se avanoa faaniutu ua matala saʼo aʼe lava i le lagi ma ua afio aʼe o ia seʼia oʼo lava ina mou ese atu atoa o ia, ma tuua ai le potu e pei ona sa i ai ae lei oʼo mai lea malamalama mai le lagi.

“Sa ou taoto ma mafaufau i le uiga ese o lenei mea na ou vaaia, ma le ofo tele i mea na taʼu mai ia te aʼu e lenei avefeau uiga ese; ae teʼi, aʼo ou mafaufau loloto i ia mea, ua faafuasei ona ou iloa ua amata ona toe malamalama o loʼu potu, ma sa lei pine, i lea lava taimi, ae ua toe tu mai lea lava avefeau mai le lagi i tafatafa o loʼu moega.

“Sa ia amata, ma toe faamatala mai mea lava ia e tasi na ia faia i lana asiasiga muamua, e aunoa ma sina eseesega; ina ua uma, sa ia taʼu mai ia te aʼu e uiga i faamasinoga tetele o le a oʼo mai i luga o le lalolagi, ma faafanoga tetele e ala mai i oge, le pelu, ma faamaʼi; ma o nei faamasinoga mamafa o le a oʼo mai i luga o le lalolagi i le tupulaga lenei. Ina ua uma ona ia faamatala mai o nei mea, sa toe afio aʼe o ia e pei ona ia faia muamua.

“E oʼo mai i lea taimi, sa matua loloto lava uunaiga sa oʼo mai i loʼu mafaufau, sa sola ese le fia moe mai i oʼu mata, ma sa ou taoto ma le lofituina i le maofa tele i mea na ou vaaia ma faalogoina. Ae sa ou ofo, ina ua ou toe vaaia lea lava avefeau e tasi i tafatafa o loʼu moega, ma faalogo atu ia te ia ua toe faamatala pe ua toe taʼu mai ia te aʼu mea uma e tasi e pei o taimi muamua; ma faaopoopo mai se lapataiga ia te aʼu, ua fetalai mai ia te aʼu o le a taumafai Satani e faaosooso aʼu (ona o le tulaga mativa o le aiga o loʼu tamā), ia ou aumai papatusi mo le faamoemoe ia ou mauoa ai. O lenei mea sa faasa mai e ia ia te aʼu, fai mai ia aua neʼi i ai ia te aʼu se isi lava faamoemoe mo le mauaina mai o papatusi tau lava mo le faamamaluina o le Atua, ma ia aua lava neʼi tosina aʼu i se isi lava manatu nai lo le faatuina o Lona malo; a leai e lē mafai ona ou mauaina papatusi.

“Ina ua mavae lenei asiasiga lona tolu, sa toe afio aʼe o ia i le lagi e pei o taimi muamua, ma toe tuu ai aʼu ou te mafaufau loloto i le uiga ese o mea na faatoa oʼo mai nei ia te aʼu; ae leʼi umi lava ona mavae le afio aʼe o le avefeau faalelagi mai ia te aʼu i le taimi lona tolu lea, ae vivini loa moa, ma ou iloa ai ua lata mai le ao, o lona uiga o a ma talanoaga atonu na alu ai lena po atoa.

“Sa lei umi ona mavae lena ae ou tu aʼe mai loʼu moega, ma, e pei ona masani ai, ou alu atu i galuega tatau ai o le aso; peitai, aʼo ou taumafai e galue e pei o i isi taimi, sa ou iloa ua matuā leai lava soʼu malosi sa lē mafai ona ou faia o se mea. O loʼu tamā, o lē sa ma galulue faatasi, sa ia iloa mai e i ai se mea ua faaletonu ia te aʼu, ma sa fai mai ia te aʼu ou te alu i le fale. Sa amata loa ona ou alu ma le faamoemoe ou te alu i le fale; peitai, aʼo ou taumafai e sopoia le pa ou te alu ese atu ai mai le fanua sa ma i ai, sa matuā leai lava soʼu malosi, ma sa ou paʼū matūtū ai i le eleele, ma sa ou lē iloa ai se mea mo se taimi.

“O le mea muamua lava e mafai ona ou manatua o se leo na fetalai mai ia te aʼu, ua fofoga mai ia te aʼu i loʼu igoa. Sa ou tepa aʼe i luga, ma ou vaai atu i lea lava avefeau e tasi o tu mai i luga aʼe o loʼu ulu, ua siomia i le malamalama e pei o taimi muamua. Ona ia toe faamatala mai foi lea ia te aʼu o mea uma sa ia faamatala mai ia te aʼu i le po ua mavae, ma poloai mai ia te aʼu ia ou alu i loʼu tamā ma faamatala atu ia te ia e uiga i le faaaliga vaaia ma poloaiga ua ou mauaina.

“Sa ou usiusitai; sa ou foi atu i loʼu tamā i le fanua, ma faamatala atu ia te ia le mea atoa. Sa tali mai o ia ia te aʼu o se mea ua mai i le Atua, ma fai mai ia te aʼu ou te alu ma fai e pei ona faatonuina e le avefeau. Sa ou tuua loa le fanua, ma ou alu i le mea na taʼu mai e le avefeau ia te aʼu o loo teu ai papatusi; ma ona o le manino lelei o le faaaliga vaaia na oʼo mai ia te aʼu e uiga i ai, sa ou iloa lelei lava le mea, i le taimi lava na ou taunuu i ai.

“Latalata i le nuu o Manaseta, i le itumalo o Onatario, i Niu Ioka, o loo tu ai se maupuʼepuʼe telē lava, ma ua sili ona maualuga i soo se maupuʼepuʼe i lena vaiaai. O le itu i sisifo o lenei maupuʼepuʼe, e le mamao mai le tumutumu, i lalo o se maa telē lava, sa taatitia ai papatusi, sa teuina i totonu o se pusa maa. O lenei maa sa mafiafia ma lapotopoto i le ogatotonu i le itu i luga, ma manifinifi i le faasolo atu i pito, ma aliali ai lona ogatotonu i luga o le eleele, ae o pito uma faataamilo sa ufitia i le eleele.

“Ina ua uma ona ou eli ese o le eleele, sa ou avane se laau, ma ou sulu le isi pito i lalo o autafa o le maa, ma laga i luga i sina unaga itiiti. Sa ou tilotilo i totonu, ma o iina moni lava sa ou vaai ai i papatusi, le Urima ma le Tumena, ma le ufifatafata, e pei ona faamatala mai e le avefeau. O le pusa sa taatitia ai i totonu sa faia i le faapipii faatasi o ni maa i se ituaiga o simā. I le taʼele o le pusa sa faataatitia faafelavasai ai ni maa se lua, ma o luga o ia maa sa taatitia ai papatusi ma isi mea sa tuufaatasi ai.

“Sa ou faia se taumafaiga e aumai i fafo ia mea, peitai sa faasaina aʼu e le avefeau, ma ia toe faailoa mai ia te aʼu, e lei oʼo i le taimi e aumai ai, ma e le tuʼuina mai lava, sei oʼo i le fa o tausaga mai le taimi lena; ae sa fetalai mai o ia ia te aʼu ia ou sau i le mea lena i le taimi tonu lava e atoa i ai le tausaga mai le taimi lena, ma o le a ia feiloai ai ma aʼu iina, ma ia faapea lava ona ou faia seʼia oʼo i le taimi mo le mauaina o papatusi.

“Sa faapea lava, e pei ona poloaiina ai aʼu, ona ou alu i le faaiuga o tausaga taitasi, ma o taimi taitasi uma na ou alu atu ai na ou maua ai lea lava avefeau e tasi iina, ma maua mai ia te ia faatonuga ma le malamalama i taimi taitasi o a ma talanoaga, e faatatau i mea o le a faia e le Alii, ma le ala ma le auala e taitai ai Lona malo i aso e gata ai.

· · · · · · ·

“Sa oʼo ina oʼo mai le taimi mo le mauaina mai o papatusi, le Urima ma le Tumena, ma le ufifatafata. O le aso lua-sefulu-lua o Setema, i le tausaga e tasi le afe valu selau lua-sefulu ma le fitu, ina ua ou alu atu e pei ona masani ai i le faaiuga o se isi tausaga i le mea sa teu ai papatusi, na tuu mai ai ia te aʼu e lea lava avefeau faalelagi ia mea ma le poloaiga lenei: Ua ia te aʼu le tausiga o ia mea; ma afai ou te tuusolo ia mea ma le faatalalē, po o soʼu faatamala i ai, o le a vavaeʼeseina aʼu; ae afai ou te faaaoga aʼu taumafaiga uma e faasaoina ia mea, seʼia oʼo ina sau o ia, le avefeau lea, mo ia mea, o le a puipuia lava.

“Sa vave ona ou iloa le pogai na ou maua ai poloaiga saʼolele ia ou tausi saogalemu ia mea, ma le pogai na fetalai mai ai le avefeau a uma ona ou faataunuuina o le galuega ua tuu mai i oʼu lima, o le a sau o ia mo i latou. Ona e lei pine ona iloa ua ia te aʼu ia mea, ae faaaoga e tagata taumafaiga malolosi e faoeseina mai ma aʼu. Sa faaaoga soo se togafiti sa mafai ona faia mo lena faamoemoe. Sa oʼo ina sili atu le matuitui ma le tiga o sauaga nai lo muamua, ma sa mataʼi pea lava pea e motu o tagata avanoa latou te fao ai ia mea mai ia te aʼu pe a mafai. Peitai ona o le poto o le Atua, sa saogalemu pea ia mea i oʼu lima, sei oʼo ina maeʼa ona ou faataunuuina o le galuega sa manaomia mai loʼu lima. Ma ina ua maeʼa, sa toe afio mai le avefeau, mo ia mea, e tusa ma tuutuuga, ma sa ou tuu atu ai ia te ia; ma ua i ai ia te ia ia mea i lana vaaiga e oʼo mai i le aso nei, le aso lua lea o Me, o le tasi le afe valu selau tolu-sefulu ma le valu.”

Mo le tala atoa, tagai i le Iosefa Samita—Talafaasolopito, i le Penina Tau Tele, ma le History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Talafaasolopito O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai), tusi 1, mataupu 1 e oo i le 6.

O le talafaamaumau mai anamua sa faapea ona aumai mai le eleele e pei o le leo o se nuu ua tautala mai i le efuefu, ma faaliliuina i le gagana o ona po nei e ala i le meaalofa ma le mana o le Atua e pei ona faamaonia i se faamaoniga Paia, sa muai lomia ma faasalalauina i le lalolagi i le gagana Peretania i le tausaga e 1830, O Le Tusi a Mamona.