Die Boek van Jakob Die broer van Nefi

Jakob 

Die woorde van sy prediking aan sy broers. Hy beskaam ’n man wat probeer om die leer van Christus omver te gooi. ’n Paar woorde aangaande die geskiedenis van die volk van Nefi.
Hoofstuk 1

Jakob en Josef poog om mense te oorreed om in Christus te glo en om sy gebooie te onderhou—Nefi sterf—Boosheid heers onder die Nefiete. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 2

Jakob veroordeel die versugting na rykdom, hoogmoed en onkuisheid—Mense mag rykdom soek om hul medemens te help—Die Here gebied dat geen man onder die Nefiete meer as een vrou mag hê nie—Die Here skep behae in die kuisheid van vroue. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 3

Die reines van hart ontvang die aangename woord van God—Lamanitiese regverdigheid oortref dié van die Nefiete—Jakob waarsku teen ontug, wellus en elke sonde. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 4

Al die profete het die Vader aanbid in die naam van Christus—Abraham se offerande van Isak was ’n sinnebeeld van God en sy Eniggeborene—Mense moet hulleself versoen met God deur die Versoening—Die Jode sal die fondamentsteen verwerp. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 5

Jakob haal Zenos aan met betrekking tot die gelykenis van die mak en wilde olyfbome—Hulle stel Israel en die nie-Jode voor—Die verspreiding en versameling van Israel word versinnebeeld—Verwysings word gemaak na die Nefiete en die Lamaniete en die hele huis van Israel—Die nie-Jode sal geënt word by Israel—Uiteindelik sal die wingerd verbrand word. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 6

Die Here sal Israel weer versamel in die laaste dae—Die wêreld sal met vuur verbrand word—Mense moet Christus volg om die poel van vuur en swael te vermy. Ongeveer 544–421 v.C.

Hoofstuk 7

Sjerem verloën Christus, stry met Jakob, eis ’n teken, en word geslaan deur God—Al die profete het van Christus en sy Versoening gespreek—Die Nefiete het as swerwers hulle dae uitgelewe, gebore in beproewing, en gehaat deur die Lamaniete. Ongeveer 544–421 v.C.