Jakobs Bog Af Jakob, Nefis bror

Jakobs Bog 

De ord, som han forkyndte for sine brødre. Han beskæmmer en mand, der forsøger at kuldkaste Kristi lære. Nogle få ord angående Nefis folks historie.
Kapitel 1

Jakob og Josef forsøger at formå mennesker til at tro på Kristus og holde hans befalinger – Nefi dør – Ugudeligheden er fremherskende blandt nefitterne. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 2

Jakob fordømmer kærlighed til rigdomme, stolthed og ukyskhed – Mennesker må gerne søge rigdom for at hjælpe deres medmennesker – Jakob fordømmer den ubemyndigede praktisering af flerkoneri – Herren fryder sig ved kvinders kyskhed. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 3

De rene i hjertet modtager Guds behagelige ord – Lamanitternes retfærdighed overgår nefitternes – Jakob advarer mod utugt, uterlighed og alle slags synder. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 4

Alle profeterne tilbad Faderen i Kristi navn – Abrahams ofring af Isak var et sindbillede på Gud og hans Enbårne – Mennesker skal forlige sig med Gud ved forsoningen – Jøderne vil forkaste hovedhjørnestenen. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 5

Jakob citerer Zenos med hensyn til allegorien om de forædlede og de vilde oliventræer – De er et symbol på Israel og ikke-jøderne – Israels spredning og indsamling bliver bebudet – Der bliver hentydet til nefitter og lamanitter og hele Israels hus – Ikke-jøderne bliver podet ind på Israel – Til sidst bliver vingården brændt. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 6

Herren vil genrejse Israel i de sidste dage – Verden vil blive brændt op af ild – Menneskene må følge Kristus for at undgå søen af ild og svovl. Omkring 544–421 f.Kr.

Kapitel 7

Sherem fornægter Kristus, strides med Jakob, forlanger et tegn og bliver slået af Gud – Alle profeterne har talt om Kristus og hans forsoning – Nefitterne levede som vandrere, født under modgang og hadet af lamanitterne. Omkring 544–421 f.Kr.