Nefi venna Jaakobi raamat

Jaakobi 

Tema jutluse sõnad tema vendadele. Ta ajab segadusse mehe, kes tahab kukutada Kristuse õpetust. Mõned sõnad Nefi rahva ajaloost.
1. peatükk

Jaakob ja Joosep püüavad veenda inimesi uskuma Kristusesse ja kinni pidama tema käskudest. Nefi sureb. Nefilaste seas võimutseb pahelisus. Ligikaudu 544–421 eKr.

2. peatükk

Jaakob mõistab hukka rikkusearmastuse, uhkuse ja voorusetuse. Inimesed võivad otsida rikkust oma kaasinimeste aitamiseks. Jaakob mõistab hukka volituseta mitmenaisepidamise. Issand tunneb heameelt naiste kõlbelisest puhtusest. Ligikaudu 544–421 eKr.

3. peatükk

Südamelt puhtad saavad Jumala meeldiva sõna. Laamanlaste õigemeelsus ületab nefilaste oma. Jaakob hoiatab hooruse, kiimaluse ja kõikide pattude eest. Ligikaudu 544–421 eKr.

4. peatükk

Kõik prohvetid kummardasid Isa Kristuse nimel. Aabrahami Iisaki ohverdamine oli Jumala ja tema Ainusündinu võrdkuju. Inimesed peavad lepitama end Jumalaga Lepituse kaudu. Juudid hülgavad aluskivi. Ligikaudu 544–421 eKr.

5. peatükk

Jaakob tsiteerib Seenost vääris- ja metsõlipuu mõistukujust. Need on Iisraeli ja paganate sarnased. Iisraeli hajutamine ja kogumine on ennustavalt kujutatud. Vihjeid tehakse nefilastele ja laamanlastele ja kogu Iisraeli kojale. Paganad poogitakse Iisraelisse. Lõpuks viinamägi põletatakse. Ligikaudu 544–421 eKr.

6. peatükk

Issand saab viimsetel päevadel Iisraeli tagasi. Maailm põletatakse tulega. Inimesed peavad järgnema Kristusele, et vältida tule- ja väävlijärve. Ligikaudu 544–421 eKr.

7. peatükk

Serem eitab Kristust, vaidleb Jaakobiga, nõuab tunnustähte ja teda lüüakse Jumalast. Kõik prohvetid on rääkinud Kristusest ja tema lepitusest. Nefilased elasid üle oma päevad nagu rändajad, viletsuses sündinuna ja laamanlaste vihaalusena. Ligikaudu 544–421 eKr.