Nefin veljen Jaakobin kirja

Jaakobin kirja 

Sanat, jotka hän saarnasi veljilleen. Hän saattaa häpeään miehen, joka pyrkii kumoamaan Kristuksen opin. Muutama sana Nefin kansan historiasta.
Luku 1

Jaakob ja Joosef yrittävät saada ihmisiä uskomaan Kristukseen ja pitämään hänen käskynsä. Nefi kuolee. Jumalattomuus vallitsee nefiläisten keskuudessa. Noin 544–421 eKr.

Luku 2

Jaakob tuomitsee rahanrakkauden, ylpeyden ja siveettömyyden. Ihmiset voivat tavoitella rikkauksia auttaakseen lähimmäisiään. Jaakob tuomitsee moniavioisuuden luvattoman harjoittamisen. Herra iloitsee naisten siveydestä. Noin 544–421 eKr.

Luku 3

Puhdassydämiset ottavat vastaan mieluisan Jumalan sanan. Lamanilaisten vanhurskaus on suurempi kuin nefiläisten. Jaakob varoittaa haureudesta, irstaudesta ja kaikista synneistä. Noin 544–421 eKr.

Luku 4

Kaikki profeetat ovat palvelleet Isää Kristuksen nimessä. Se, että Abraham oli valmis uhraamaan Iisakin, oli vertauskuva Jumalasta ja hänen Ainosyntyisestään. Ihmisten tulee tehdä sovinto Jumalan kanssa sovituksen kautta. Juutalaiset hylkäävät peruskiven. Noin 544–421 eKr.

Luku 5

Jaakob lainaa Senosin vertausta jalosta ja villistä oliivipuusta. Ne kuvaavat Israelia ja pakanoita. Israelin hajottaminen ja kokoaminen ennustetaan. Viittauksia nefiläisiin ja lamanilaisiin ja koko Israelin huoneeseen. Pakanat oksastetaan Israeliin. Lopulta viinitarha poltetaan. Noin 544–421 eKr.

Luku 6

Herra pelastaa Israelin viimeisinä aikoina. Maailma poltetaan tulella. Ihmisten täytyy seurata Kristusta välttyäkseen tuli- ja tulikivijärveltä. Noin 544–421 eKr.

Luku 7

Serem kieltää Kristuksen, kiistelee Jaakobin kanssa ja vaatii merkkiä, ja Jumala lyö häntä. Kaikki profeetat ovat puhuneet Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Nefiläiset ovat eläneet elämänsä vaeltajina, ahdistuksissa syntyneinä ja lamanilaisten vihaamina. Noin 544–421 eKr.