Knjiga Jakovljeva Brat Nefijev

Jakov 

Riječi propovijedanja njegova braći njegovoj. On postiđuje čovjeka koji nastoji oboriti nauk Kristov. Nekoliko riječi o povijesti naroda Nefijeva.
Poglavlje 1

Jakov i Josip nastoje uvjeriti ljude da vjeruju u Krista i obdržavaju njegove zapovijedi — Nefi umire — Opačina prevladava među Nefijcima. Oko 544–421 pr. Kr.

Poglavlje 2

Jakov javno govori protiv ljubavi prema bogatstvu, oholosti i nečistoće — Ljudi mogu tražiti bogatstva da pomognu svojim bližnjima — Gospod zapovijeda da nijedan muškarac među Nefijcima ne smije imati više od jedne žene — Gospod se raduje u čistoći žena. Oko 544–421. pr. Kr.

Poglavlje 3

Čisti u srcu primaju ugodnu riječ Božju — Pravednost Lamanaca nadmašuje pravednost Nefijaca — Jakov upozorava protiv bludništva, pohotnosti i svakoga grijeha. Oko 544–421. pr. Kr.

Poglavlje 4

Svi su proroci štovali Oca u ime Kristovo — Abrahamov prinos Izaka bijaše na sliku Boga i njegova Jedinorođenca — Ljudi se trebaju izmiriti s Bogom kroz Pomirenje — Židovi će odbaciti temeljni kamen. Oko 544–421. pr. Kr.

Poglavlje 5

Jakov navodi Zenosa kroz alegoriju o pitomom i divljem stablu masline — Ona su slika Izraela i pogana — Raspršenje i sabiranje Izraela unaprijed su naznačeni — Naznake su dane o Nefijcima i Lamancima te cijelom domu Izraelovom — Pogani će biti pricijepljeni Izraelu — Na kraju će vinograd biti spaljen. Oko 544–421. pr. Kr.

Poglavlje 6

Gospod će vratiti Izrael natrag u posljednjim danima — Svijet će biti spaljen vatrom — Ljudi moraju slijediti Krista da izbjegnu jezero ognjeno i sumporno. Oko 544–421. pr. Kr.

Poglavlje 7

Šerem niječe Krista, sukobljava se s Jakovom, zahtijeva znak, i biva udaren od Boga — Svi proroci govorahu o Kristu i njegovu Pomirenju — Nefijci proživješe dane svoje kao lutalice, rođeni u tegobama i omrznuti od Lamanaca. Oko 544–421. pr. Kr.