Kitab Yakub
Adik Laki-Laki Nefi

Pasal 

Kata-kata pengkhotbahannya kepada saudara-saudaranya. Dia mempermalukan seorang pria yang berupaya untuk menumbangkan ajaran Kristus. Beberapa patah kata mengenai sejarah orang-orang Nefi.
Pasal 1
Yakub dan Yusuf berupaya membujuk orang-orang untuk percaya kepada Kristus dan menaati perintah-perintah-Nya—Nefi mati—Kejahatan meluas di antara orang-orang Nefi. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 2
Yakub mencela cinta akan kekayaan, kesombongan, dan ketidaksucian—Orang-orang boleh mencari kekayaan untuk menolong sesama mereka—Yakub mengecam praktik tidak sah pernikahan jamak—Tuhan senang akan kesucian kaum wanita. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 3
Yang murni hatinya menerima firman Allah yang menyenangkan—Kesalehan orang Laman melampaui yang dari orang-orang Nefi—Yakub memperingatkan terhadap percabulan, pengumbaran nafsu, dan setiap dosa. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 4
Semua nabi menyembah Bapa dalam nama Kristus—Persembahan Abraham akan Ishak adalah dalam kemiripan dengan Allah dan Anak Tunggal-Nya—Manusia hendaknya memperdamaikan diri mereka dengan Allah melalui Pendamaian—Orang-orang Yahudi akan menolak batu landasan. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 5
Yakub mengutip Zenos berhubungan dengan kiasan tentang pohon zaitun yang terpelihara dan yang liar—Itu adalah suatu keserupaan akan Israel dan orang-orang bukan Israel—Pencerai-beraian dan pengumpulan Israel diperlambangkan sebelumnya—Pengibaratan dibuat bagi orang-orang Nefi dan orang-orang Laman dan seluruh bani Israel—Orang-orang bukan Israel akan dientenkan ke dalam Israel—Pada akhirnya kebun anggur itu akan dibakar. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 6
Tuhan akan memulihkan Israel pada zaman terakhir—Dunia akan dibakar dengan api—Manusia mesti mengikuti Kristus untuk menghindari danau api dan belerang. Kira-kira tahun 544–421 SM.
Pasal 7
Serem menyangkal Kristus, berselisih pendapat dengan Yakub, menuntut suatu tanda, dan dihantam oleh Allah—Semua nabi telah berbicara tentang Kristus dan pendamaian-Nya—Orang-orang Nefi menjalani masa hidup mereka sebagai pengembara, lahir dalam kesukaran dan dibenci oleh orang-orang Laman. Kira-kira tahun 544–421 SM.