Jakobs bok Jakob — Nephis bror

Jakob 

Jakob taler til sine brødre. Han irettesetter en mann som forsøker å kullkaste læren om Kristus. Noen få ord om Nephis folks historie.
Kapittel 1

Jakob og Josef forsøker å overtale menneskene til å tro på Kristus og holde hans bud — Nephi dør — Ugudelighet blant nephittene. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 2

Jakob fordømmer kjærlighet til rikdom, stolthet og ukyskhet — Menneskene kan søke etter rikdommer for å hjelpe sine medmennesker — Jakob fordømmer praktisering av mangegifte som ikke er godkjent — Herren har behag i kvinners kyskhet. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 3

De rene av hjertet mottar Guds behagelige ord — Lamanittenes rettferdighet overgår nephittenes — Jakob advarer mot hor, vellyst og enhver synd. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 4

Alle profetene tilba Faderen i Kristi navn — Abrahams ofring av Isak var et bilde på Gud og hans Enbårne — Menneskene skulle bli forsonet med Gud gjennom forsoningen — Jødene vil forkaste grunnstenen. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 5

Jakob siterer Zenos, som forteller allegorien om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne — De er et bilde på Israel og hedningefolkene — Israels adspredelse og innsamling blir bebudet — Hentydninger gjøres til nephittene og lamanittene og til hele Israels hus — Hedningefolkene vil podes inn i Israel — Til slutt vil olivenhagen bli brent. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 6

Herren vil gjenvinne Israel i de siste dager — Verden vil bli brent med ild — Menneskene må følge Kristus for å unngå sjøen av ild og svovel. Ca. 544–421 f.Kr.

Kapittel 7

Sherem fornekter Kristus, strider mot Jakob, krever et tegn og blir slått av Gud — Alle profetene har talt om Kristus og hans forsoning — Nephittene levde alle sine dager som omstreifere, født i trengsel og hatet av lamanittene. Ca. 544–421 f.Kr.