Luku 1

Nefiläiset noudattavat Mooseksen lakia, odottavat Kristuksen tulemista ja menestyvät maassa. Monet profeetat tekevät työtä pitääkseen kansan totuuden tiellä. Noin 399–361 eKr.