Mormons Bog

Mormons Bog 

Kapitel 1

Ammaron instruerer Mormon angående de hellige optegnelser – Der udbryder krig mellem nefitterne og lamanitterne – De tre nefitter bliver taget bort – Ugudelighed, vantro, trolddom og hekseri er udbredt overalt. Omkring 321–326 e.Kr.

Kapitel 2

Mormon fører de nefitiske hære – Landet bliver gennemfejet af blod og nedslagtning – Nefitterne klager og sørger med de fordømtes sorg – Deres nådes dag er forpasset – Mormon får Nefis plader – Krigene fortsætter. Omkring 327–350 e.Kr.

Kapitel 3

Mormon råber omvendelse til nefitterne – De vinder en stor sejr og praler af deres egen styrke – Mormon nægter at lede dem, og hans bønner for dem er uden tro – Mormons Bog opfordrer Israels tolv stammer til at tro på evangeliet. Omkring 360–362 e.Kr.

Kapitel 4

Krig og nedslagtning fortsætter – De ugudelige straffer de ugudelige – Der hersker større ugudelighed end nogen sinde før i hele Israel – Kvinder og børn bliver ofret til afguder – Lamanitterne begynder at feje nefitterne foran sig. Omkring 363–375 e.Kr.

Kapitel 5

Mormon leder igen de nefitiske hære i kampe med blod og nedslagtning – Mormons Bog vil komme frem for at overbevise hele Israel om, at Jesus er Kristus – Lamanitterne vil blive spredt på grund af deres vantro, og Ånden vil høre op med at kæmpe med dem – De vil modtage evangeliet fra ikke-jøderne i de sidste dage. Omkring 375–384 e.Kr.

Kapitel 6

Nefitterne samler sig i Cumoras land til de endelige slag – Mormon skjuler de hellige optegnelser i højen Cumora – Lamanitterne sejrer, og det nefitiske folkeslag bliver udryddet – Hundrede tusinder bliver slået ihjel ved sværdet. Omkring 385 e.Kr.

Kapitel 7

Mormon opfordrer lamanitterne i de sidste dage til at tro på Kristus, antage hans evangelium og blive frelst – Alle, der tror på Bibelen, vil også tro på Mormons Bog. Omkring 385 e.Kr.

Kapitel 8

Lamanitterne opsporer og udrydder nefitterne – Mormons Bog vil komme frem ved Guds kraft – Der udtales et ve over dem, der udslynger vrede og strid imod Herrens værk – Den nefitiske optegnelse vil komme frem på en dag med ugudelighed, forfald og frafald. Omkring 400–421 e.Kr.

Kapitel 9

Moroni opfordrer dem, der ikke tror på Kristus, til at omvende sig – Han forkynder en Gud, der gør mirakler, og som giver åbenbaringer og udøser gaver og tegn over de trofaste – Mirakler ophører på grund af vantro – Tegn følger dem, der tror – Mennesker formanes til at være vise og holde befalingerne. Omkring 401–421 e.Kr.