Mormoni raamat

Mormoni 

1. peatükk

Ammaron juhendab Mormonit pühade ülestähenduste suhtes – Algab sõda nefilaste ja laamanlaste vahel – Kolm nefilast võetakse ära – Võimust võtavad pahelisus, uskmatus, nõidused ja nõiakunst. Ligikaudu 321–326 pKr.

2. peatükk

Mormon juhib nefilaste vägesid – Veri ja veresaun sööstavad üle maa – Nefilased kurdavad ja leinavad neetutele omase kurbusega – Nende armupäev on möödunud – Mormon saab Nefi plaadid – Sõjad kestavad edasi. Ligikaudu 327–350 pKr.

3. peatükk

Mormon hüüab meeleparandust nefilastele – Nad saavutavad suure võidu ja rõõmutsevad oma jõu üle – Mormon keeldub neid juhtimast ja ta palved nende eest on ilma usuta – Mormoni raamat kutsub Iisraeli kahtteist suguharu uskuma evangeeliumisse. Ligikaudu 360–362 pKr.

4. peatükk

Sõda ja veresaun jätkuvad – Pahelised karistavad pahelisi – Suurem pahelisus kui kunagi varem võtab võimust kogu Iisraelis – Naisi ja lapsi ohverdatakse ebajumalatele – Laamanlased hakkavad nefilasi hävitama. Ligikaudu 363–375 pKr.

5. peatükk

Mormon juhib taas nefilaste vägesid veristes lahingutes ja veresaunas – Mormoni Raamat ilmub, et veenda kogu Iisraeli, et Jeesus on Kristus – Oma uskmatuse pärast hajutatakse laamanlased ja Vaim lakkab nendega heitlemast – Nad saavad viimsel ajal evangeeliumi paganatelt. Ligikaudu 375–384 pKr.

6. peatükk

Nefilased kogunevad Kumoora maale otsustavateks lahinguteks – Mormon peidab pühad ülestähendused Kumoora künkasse – Laamanlased on võidukad ja nefilaste rahvas hävitatakse – Sajad tuhanded tapetakse mõõgaga. Ligikaudu 385 pKr.

7. peatükk

Mormon kutsub viimse aja laamanlasi uskuma Kristusesse, vastu võtma tema evangeeliumi ja saama päästetud – Kõik, kes usuvad Piiblit, usuvad ka Mormoni Raamatut. Ligikaudu 385 pKr.

8. peatükk

Laamanlased otsivad ja hävitavad nefilasi – Mormoni Raamat ilmub Jumala väe läbi – Häda kuulutatakse neile, kes õhkavad välja viha ja vaenu Issanda töö vastu – Nefilaste ülestähendus ilmub pahelisuse, mandumise ja usust taganemise päeval. Ligikaudu 400–421 pKr.

9. peatükk

Moroni hüüab nendele, kes ei usu Kristusesse, et nad parandaksid meelt – Ta kuulutab imede Jumalast, kes annab ilmutusi ja valab välja ande ja tunnustähti usklikele – Imed lõppevad uskmatuse pärast – Tunnustähed järgnevad neile, kes usuvad – Inimesi õhutatakse olema targad ja pidama kinni käskudest. Ligikaudu 401–421 pKr.