Mormon 

Luku 1

Ammaron antaa Mormonille pyhiä aikakirjoja koskevia ohjeita. Nefiläisten ja lamanilaisten välillä alkaa sota. Kolme nefiläistä otetaan pois. Jumalattomuus, epäusko, taikuus ja noituus vallitsevat. Noin 321–326 jKr.

Luku 2

Mormon johtaa nefiläisten sotajoukkoja. Veri ja verilöyly peittävät maan. Nefiläiset valittavat ja surevat tuomittujen murheen vallassa. Heidän armonaikansa on ohitse. Mormon saa haltuunsa Nefin levyt. Sodat jatkuvat. Noin 327–350 jKr.

Luku 3

Mormon huutaa parannusta nefiläisille. He saavat suuren voiton ja kerskuvat omasta voimastaan. Mormon kieltäytyy johtamasta heitä, ja hänen rukouksensa heidän puolestaan tapahtuvat ilman uskoa. Mormonin kirja kehottaa Israelin kahtatoista heimoa uskomaan evankeliumiin. Noin 360–362 jKr.

Luku 4

Sota ja verilöyly jatkuvat. Jumalattomat rankaisevat jumalattomia. Vallitsee suurempi jumalattomuus kuin koskaan ennen koko Israelissa. Naisia ja lapsia uhrataan epäjumalille. Lamanilaiset alkavat hävittää nefiläisiä tieltään. Noin 363–375 jKr.

Luku 5

Mormon johtaa jälleen nefiläisiä sotajoukkoja verisissä taisteluissa ja verilöylyissä. Mormonin kirja on tuleva julki, jotta kaikki israelilaiset tulisivat vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus. Epäuskonsa tähden lamanilaiset hajotetaan ja Henki lakkaa kiistelemästä heidän kanssaan. He saavat evankeliumin pakanoilta myöhempinä aikoina. Noin 380–384 jKr.

Luku 6

Nefiläiset kokoontuvat Kumoran maahan viimeisiin taisteluihin. Mormon kätkee pyhät aikakirjat Kumorankukkulaan. Lamanilaiset ovat voitokkaita, ja nefiläisten kansakunta tuhoutuu. Sadattuhannet saavat surmansa miekasta. Noin 385 jKr.

Luku 7

Mormon kehottaa myöhempien aikojen lamanilaisia uskomaan Kristukseen, ottamaan vastaan hänen evankeliuminsa ja pelastumaan. Kaikki, jotka uskovat Raamattuun, uskovat myös Mormonin kirjaan. Noin 385 jKr.

Luku 8

Lamanilaiset etsivät ja tuhoavat nefiläiset. Mormonin kirja on tuleva julki Jumalan voimasta. Voi niitä, jotka uhkuvat vihaa ja riitaa Herran työtä vastaan. Nefiläisten aikakirja tulee julki jumalattomuuden, rappion ja luopumuksen aikana. Noin 400–421 jKr.

Luku 9

Moroni kehottaa niitä, jotka eivät usko Kristukseen, tekemään parannuksen. Hän julistaa ihmeiden Jumalaa, joka antaa ilmoituksia ja vuodattaa lahjoja ja merkkejä uskollisille. Ihmeteot lakkaavat epäuskon tähden. Merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ihmisiä kehotetaan olemaan viisaita ja pitämään käskyt. Noin 401–421 jKr.