Knjiga Mormonova

Mormon 

Poglavlje 1

Am-Maron podučava Mormona gledom na svete zapise — Rat započinje između Nefijaca i Lamanaca — Tri su Nefijca uzeta odatle — Opačina, nevjera, uroci i vračanje prevladavaju. Oko 321–326. po. Kr.

Poglavlje 2

Mormon predvodi nefijske čete — Krv i klanje protežu se zemljom — Nefijci jadikuju i tuguju žaljenjem prokletih — Njihov je dan milosti prošao — Mormon dobiva ploče Nefijeve — Ratovi se nastavljaju. Oko 327–350. po. Kr.

Poglavlje 3

Mormon viče pokajanje Nefijcima — Oni postižu veliku pobjedu i ushićeni su vlastitom snagom — Mormon ih odbija voditi, i njegove su molitve za njih bez vjere — Mormonova knjiga poziva dvanaest plemena Izraelovih da povjeruju evanđelju. Oko 360–362. po. Kr.

Poglavlje 4

Rat i klanje se nastavljaju — Opaki kažnjavaju opake — Prevladava veća opačina nego ikada prije u cijelom Izraelu — Žene i djeca žrtvovani su kumirima — Lamanci počinju mesti Nefijce pred sobom. Oko 363–375. po. Kr.

Poglavlje 5

Mormon ponovno vodi nefijske čete u bitkama krvi i klanja — Mormonova će knjiga izaći na vidjelo kako bi uvjerila sav Izrael da Isus jest Krist — Zbog nevjere će svoje Lamanci biti raspršeni i Duh će se prestati truditi oko njih — Oni će primiti evanđelje od pogana u posljednjim danima. Oko 375–384. po. Kr.

Poglavlje 6

Nefijci se okupljaju u zemlji Kumora za posljednje bitke — Mormon skriva svete zapise u brdu Kumora — Lamanci pobjeđuju, a nefijski je narod uništen — Stotine tisuća ljudi pobijeno je mačem. Oko 385. po. Kr.

Poglavlje 7

Mormon poziva Lamance posljednjih dana da povjeruju u Krista, prihvate njegovo evanđelje i budu spašeni — Svi koji povjeruju Bibliji također će povjerovati Mormonovoj knjizi. Oko 385. po. Kr.

Poglavlje 8

Lamanci traže i uništavaju Nefijce — Mormonova će knjiga izaći na vidjelo moću Božjom — Jadi proglašeni nad onima koji izuste gnjev i sukob protiv djela Gospodnjega — Nefijski će zapis izaći na vidjelo u dan opačine, propadanja i otpadništva. Oko 400–421. po. Kr.

Poglavlje 9

Moroni poziva one koji ne vjeruju u Krista da se pokaju — On proglašava Boga čudesa, koji daje objave i izlijeva darove i znakove na vjerne — Čuda prestaju zbog nevjere — Znakovi prate one koji vjeruju — Ljudi su usrdno potaknuti da budu mudri i obdržavaju zapovijedi. Oko 401–421. po. Kr.