Mormona grāmata

Mormona 

1. nodaļa

Amorons dod norādījumus Mormonam par svētajiem pierakstiem. Sākas karš starp nefijiešiem un lamaniešiem. Trīs nefijieši tiek paņemti prom. Bezdievība, neticība, burvestības un pesteļošana ir pārsvarā. Apmēram 321–326 g. pēc Kr.

2. nodaļa

Mormons vada nefijiešu karapulkus. Asinis un slepkavošana izmēž zemi. Nefijieši vaimanā un sēro, bēdādamies par pazudinātajiem. Viņu žēlastības diena ir pagājusi. Mormons iegūst Nefija plāksnes. Karš turpinās. Apmēram 327–350 g. pēc Kr.

3. nodaļa

Mormons piesauc nefijiešus uz grēku nožēlošanu. Viņi gūst lielu uzvaru un lepojas ar savu pašu spēku. Mormons atsakās tos vadīt, un viņa lūgšanas par tiem ir bez ticības. Mormona Grāmata aicina divpadsmit Israēla ciltis ticēt evaņģēlijam. Apmēram 360–362 g. pēc Kr.

4. nodaļa

Karš un slepkavošana turpinās. Ļaunie soda ļaunos. Virsroku gūst lielāka ļaundarība nekā jebkad visā Israēlā. Sievietes un bērni tiek upurēti elkiem. Lamanieši sāk aizmēzt nefijiešus no savas priekšas. Apmēram 363–375 g. pēc Kr.

5. nodaļa

Mormons atkal vada nefijiešus asiņu un slepkavību kaujās. Mormona Grāmata parādīsies, lai pārliecinātu visu Israēlu, ka Jēzus ir Kristus. Dēļ savas neticības lamanieši tiks izkaisīti un Gars pārstās būt ar tiem. Viņi pieņems evaņģēliju no citticībniekiem pēdējās dienās. Apmēram 375–384 g. pēc Kr.

6. nodaļa

Nefijieši sapulcējas Kumoras zemē pēdējai kaujai. Mormons noglabā svētos pierakstus Kumoras kalnā. Lamanieši uzvar un nefijiešu tauta tiek iznīcināta. Simtiem tūkstošu ir nokauti ar zobenu. Apmēram 385 g. pēc Kr.

7. nodaļa

Mormons aicina pēdējo dienu lamaniešus ticēt Kristum, pieņemt Viņa evaņģēliju un tapt izglābtiem. Visi, kas tic Bībelei, ticēs arī Mormona Grāmatai. Apmēram 385 g. pēc Kr.

8. nodaļa

Lamanieši sameklē un iznīcina nefijiešus. Mormona Grāmata parādīsies ar Dieva spēku. Ak vai tiek pasludināts tiem, kas izdvesīs dusmas un ķildas pret Tā Kunga darbu. Nefijiešu pieraksts parādīsies ļaundarības, izvirtības un atkrišanas dienā. Apmēram 400–421 g. pēc Kr.

9. nodaļa

Moronijs piesauc tos, kas netic Kristum, nožēlot grēkus. Viņš pasludina brīnumu Dievu, kas dod atklāsmes un izlej dāvanas un zīmes uz ticīgajiem. Brīnumi beidzas neticības dēļ. Zīmes iet līdzi tiem, kas tic. Cilvēki tiek skubināti būt gudriem un turēt baušļus. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.