Mormons bok

Mormon 

Kapittel 1

Ammaron gir Mormon instruksjoner om de hellige opptegnelser — Krig bryter ut mellom nephittene og lamanittene — De tre nephitter blir tatt bort — Ugudelighet, vantro, trolldom og hekseri og magi florerer. Ca. 321–326 e.Kr.

Kapittel 2

Mormon leder nephittenes hærstyrker — Blod og blodbad over hele landet — Nephittene jamrer seg og sørger de fordømtes sorg — Nådens dag er forbi for dem — Mormon henter Nephis plater — Krigene fortsetter. Ca. 327–350 e.Kr.

Kapittel 3

Mormon roper omvendelse til nephittene — De vinner en stor seier og roser seg av sin egen styrke — Mormon nekter å lede dem, og hans bønner for dem er uten tro — Mormons bok er en innbydelse til Israels tolv stammer om å tro på evangeliet. Ca. 360–362 e.Kr.

Kapittel 4

Krig og blodbad fortsetter — De ugudelige straffer de ugudelige — Større ugudelighet enn noensinne råder i hele Israel — Kvinner og barn ofres til avguder — Lamanittene begynner å jage ut og utrydde nephittene. Ca. 363–375 e.Kr.

Kapittel 5

Mormon leder igjen nephittenes hærstyrker i blodige slag — Mormons bok vil komme frem for å overbevise hele Israel om at Jesus er Kristus — På grunn av sin vantro vil lamanittene bli adspredt, og Ånden vil slutte å streve med dem — De vil motta evangeliet fra hedningefolkene i de siste dager. Ca. 375–384 e.Kr.

Kapittel 6

Nephittene samles i landet Cumorah til de avsluttende slag — Mormon skjuler de hellige opptegnelsene i høyden Cumorah — Lamanittene seirer, og nephittenes nasjon blir utryddet — Mange hundre tusen blir drept med sverd. Ca. 385 e.Kr.

Kapittel 7

Mormon innbyr lamanittene i de siste dager til å tro på Kristus, ta imot hans evangelium og bli frelst — Alle som tror på Bibelen, vil også tro på Mormons bok. Ca. 385 e.Kr.

Kapittel 8

Lamanittene jager og dreper nephittene — Mormons bok vil komme frem ved Guds kraft — Ve-rop uttalt over dem som utøser vrede og ypper til strid mot Herrens verk — Nephittenes opptegnelse vil komme frem i en tid med ugudelighet, forfall og frafall. Ca. 400–421 e.Kr.

Kapittel 9

Moroni oppfordrer dem som ikke tror på Kristus, til å omvende seg — Han taler om en Gud som gjør mirakler, som gir åpenbaringer og utøser gaver og tegn over de trofaste — Mirakler opphører på grunn av vantro — Tegn følger dem som tror — Menneskene formanes til å være vise og holde budene. Ca. 401–421 e.Kr.