Kniha Moroniova

Kapitola 1

Moroni píše k užitku Lamanitů – Nefité, kteří nechtějí zapříti Krista, jsou usmrceni. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 Nyní já, aMoroni, dokončiv zkrácení zprávy o lidu Jaredovu, domníval jsem se, že již nebudu více psáti, ale zatím jsem ještě nezahynul; a Lamanitům o sobě nedávám věděti, aby mne nezničili.

2 Neboť vizte, aválky mezi nimi jsou nesmírně kruté; a pro svou nenávist busmrcují všechny Nefity, kteří nechtějí zapříti Krista.

3 A já, Moroni, nechci Krista azapříti; pročež, potuluji se, kamkoli mohu, pro bezpečí svého vlastního života.

4 Pročež píši několik dalších věcí navzdory tomu, co jsem se domníval; neboť již jsem se domníval, že nebudu více psáti; ale píši několik dalších věcí, aby snad mohly býti cenné nějakého budoucího dne pro mé bratří, Lamanity, podle vůle Páně.