Kapitola 1

Moroni píše k užitku Lamanitů–Nefité, kteří nechtějí zapříti Krista, jsou usmrceni. Kolem roku 401–421 po Kr.

  NYNÍ já, Moroni, dokončiv zkrácení zprávy o lidu Jaredovu, domníval jsem se, že již nebudu více psáti, ale zatím jsem ještě nezahynul; a Lamanitům o sobě nedávám věděti, aby mne nezničili.

  Neboť vizte, války mezi nimi jsou nesmírně kruté; a pro svou nenávist usmrcují všechny Nefity, kteří nechtějí zapříti Krista.

  A já, Moroni, nechci Krista zapříti; pročež, potuluji se, kamkoli mohu, pro bezpečí svého vlastního života.

  Pročež píši několik dalších věcí navzdory tomu, co jsem se domníval; neboť již jsem se domníval, že nebudu více psáti; ale píši několik dalších věcí, aby snad mohly býti cenné nějakého budoucího dne pro mé bratří, Lamanity, podle vůle Páně.