2. peatükk

Jeesus andis kaheteistkümnele nefilasest jüngrile väe anda Püha Vaimu andi. Ligikaudu 401–421 pKr.

1 Kristuse sõnad, mida ta rääkis oma ajüngritele, neile kaheteistkümnele, keda ta oli valinud, kui ta pani oma käed nende peale –

2 ja ta kutsus neid nimepidi, öeldes: Pöörduge Isa poole minu nimel vägevas palves; ja pärast seda, kui te olete seda teinud, on teil avägi, et temale, kelle peale te panete oma bkäed, cte annate Püha Vaimu; ja minu nimel peate te seda andma, sest nõnda teevad minu apostlid.

3 Nüüd, Kristus rääkis need sõnad neile oma esimese ilmumise ajal; ja rahvahulk ei kuulnud seda, ent jüngrid kuulsid seda; ja igaühe peale, kellele nad oma käed peale apanid, langes Püha Vaim.