Kniha Moroniova

Kapitola 3

Starší vysvěcují kněze a učitele vkládáním rukou. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 Způsob, jakým učedníci, kteří byli nazýváni astaršími církve, bvysvěcovali kněze a učitele –

2 Poté, co se pomodlili k Otci ve jménu Kristově, vložili na ně ruce své a pravili:

3 Ve jménu Ježíše Krista tě vysvěcuji, abys byl knězem (nebo jestliže to byl učitel, vysvěcuji tě, abys byl učitelem), abys kázal pokání a aodpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, vytrvalou vírou ve jméno jeho až do konce. Amen.

4 A tímto způsobem avysvěcovali kněze a učitele podle bdarů a povolání Božích lidem; a vysvěcovali je cmocí Ducha Svatého, který byl v nich.