Kitab Moroni

Pasal 3

Penatua menahbiskan imam dan pengajar melalui penumpangan tangan. Kira-kira tahun 401–421 M.

1 Cara para murid, yang disebut apenatua gereja, bmenahbiskan imam dan pengajar—

2 Setelah mereka berdoa kepada Bapa dalam nama Kristus, mereka menumpangkan tangan mereka ke atas diri mereka, dan berkata:

3 Dalam nama Yesus Kristus aku menahbiskanmu menjadi imam (atau jika dia pengajar, aku menahbiskanmu menjadi pengajar) untuk mengkhotbahkan pertobatan dan apengampunan akan dosa-dosa melalui Yesus Kristus, dengan ketahanan iman pada nama-Nya sampai akhir. Amin.

4 Dan menurut cara inilah mereka amenahbiskan imam dan pengajar, menurut bkarunia dan pemanggilan Allah kepada manusia; dan mereka menahbiskan mereka melalui ckuasa Roh Kudus, yang berada dalam diri mereka.