Drukāt
Sūtīt saiti

Moronija grāmata

4. nodaļa

Tiek izskaidrots, kā vecajie un priesteri svētī Vakarēdiena maizi. Apmēram 401–421g. pēc Kr.

1 aVeids, kā viņu belderi un priesteri sniedz Kristus miesu un asinis baznīcā; un viņi to csniedz saskaņā ar Kristus pavēlēm; tādēļ mēs zinām, ka šis veids ir pareizs; un elderi vai priesteri to darīja—

2 un tie nometās ceļos kopā ar draudzi, un lūdza Tēvu Kristus Vārdā, sacīdami:

3 Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla, Jēzus Kristus, Vārdā, svētīt un svētu padarīt šo amaizi visām tām dvēselēm, kuras no tās ņem; lai viņi varētu ēst, batceroties Tava Dēla miesu, un liecināt Tev, ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru pieņemt cTava Dēla Vārdu un vienmēr atcerēties Viņu, un pildīt Viņa baušļus, kurus Viņš tiem ir devis, lai Viņa dGars varētu vienmēr būt ar viņiem. Āmen.