Capitolul 4

Este explicat cum slujesc pâinea la împărtăşanie vârstnicii şi preoţii. Circa 401–421 d.H.

  Felul în care vârstnicii şi preoţii lor au slujit trupul şi sângele lui Hristos în Biserică; şi ei au slujit potrivit poruncilor lui Hristos; de aceea, noi ştim că felul acesta este adevărat; şi vârstnicul şi preotul erau aceia care slujeau acestea—

  Şi ei au îngenuncheat cu Biserica şi s-au rugat Tatălui în numele lui Hristos, zicând:

  O, Dumnezeule, Tată Veşnic, noi Te rugăm, în numele Fiului Tău, Isus Hristos, să binecuvântezi şi să sfinţeşti această pâine pentru sufletele tuturor acelora care se împărtăşesc din ea; pentru ca ei să mănânce în amintirea trupului Fiului Tău şi să-Ţi mărturisească Ţie, o, Dumnezeule, Tată Veşnic, că ei doresc cu adevărat să ia asupra lor numele Fiului Tău şi să-şi amintească totdeauna de El şi să ţină poruncile pe care El le-a dat lor, pentru ca ei să poată avea totdeauna Spiritul Său cu ei. Amin.