Kniha Moroniho

Kapitola 4

Je vysvetlené, ako starší a kňazi žehnajú chlieb sviatosti. Okolo roku 401 – 421 po Kr.

1 Spôsob, akým ich starší a kňazi podávali telo a krv Kristovu cirkvi; a žehnali ich podľa prikázaní Kristových; a preto vieme, že tento spôsob je pravý; a žehnal ich starší alebo kňaz –

2 A pokľakli s cirkvou a modlili sa k Otcovi v mene Kristovom, hovoriac:

3 Ó Bože, Večný Otče, prosíme ťa v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, aby si požehnal a posvätil tento chlieb dušiam všetkých tých, ktorí ho požívajú; aby ho mohli jesť na pamiatku tela tvojho Syna a dosvedčiť ti, ó Bože, Večný Otče, že sú ochotní zobrať na seba meno tvojho Syna a vždy na neho pamätať a dodržiavať jeho prikázania, ktoré im dal, aby mohli vždy mať jeho Ducha, aby bol s nimi. Amen