Kniha Moroniova

Kapitola 5

Je vysvětlen způsob žehnání vína svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 aZpůsob podávání vína – Vizte, uchopili kalich a pravili:

2 Ó Bože, Věčný Otče, prosíme tě, ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil toto avíno duším všech těch, kteří je pijí, aby to mohli činiti na bpamátku krve tvého Syna, která byla pro ně prolita; aby ti mohli dosvědčiti, ó Bože, Věčný Otče, že na něj vždy pamatují, aby mohli míti jeho Ducha, aby byl s nimi. Amen.