Kitab Moroni

Pasal 5

Cara membekati air anggur sakramen dinyatakan. Kira-kira tahun 401–421 M.

1 aCara memberkati air anggur—Lihatlah, mereka mengambil cawan, dan berkata:

2 Ya Allah, Bapa Yang Kekal, kami mohon kepada-Mu, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk memberkati dan menguduskan aair anggur ini bagi jiwa mereka semua yang meminumnya, agar mereka boleh melakukannya sebagai bingatan akan darah Putra-Mu, yang ditumpahkan bagi mereka; agar mereka boleh bersaksi kepada-Mu, ya Allah, Bapa Yang Kekal, bahwa mereka selalu mengingat-Nya, agar mereka boleh memiliki Roh-Nya bersama mereka. Amin.