Moróni könyve

6. Fejezet

A bűnbánó egyéneket megkeresztelik és közösségbe fogadják – Az egyház azon tagjainak, akik bűnbánatot tartanak, megbocsátanak – A gyűléseket a Szentlélek hatalma által vezetik. Mintegy Kr.u. 401–421.

1 És most a akeresztelést illetően szólok. Íme, megkeresztelték az eldereket, a papokat és a tanítókat; de csak akkor keresztelték meg őket, ha ahhoz illő gyümölcsöt hoztak, hogy bérdemesek erre.

2 És akkor sem fogadtak el senkit a keresztelésre, ha nem jött amegtört szívvel és töredelmes lélekkel, és tett tanúbizonyságot az egyháznak arról, hogy valóban minden bűnét igazán megbánta.

3 És akkor sem fogadták el őket a keresztelésre, ha nem avették magukra Krisztus nevét, és határozták el magukban, hogy mindvégig szolgálni fogják őt.

4 És miután elfogadták őket a keresztelésre, és munkálkodott rajtuk és amegtisztította őket a Szentlélek hatalma; Krisztus egyházának népe közé számlálták őket; és felírták a bnevüket, hogy emlékezzenek rájuk és Isten jó szavával táplálják őket, hogy a helyes úton tartsák őket, hogy folyamatosan céberek legyenek az imára, kizárólag Krisztus érdemeire dtámaszkodva, aki hitük eszerzője és beteljesítője volt.

5 És a agyülekezet bgyakran találkozott, hogy cböjtöljenek és imádkozzanak, és hogy lelkük jólétéről beszélgessenek egymással.

6 És gyakorta találkoztak, hogy az Úr Jézus emlékezetére vegyenek a kenyérből és a borból.

7 És szigorúan ügyeltek arra, hogy ne legyen közöttük agonoszság; s akiről úgy találták, hogy gonoszságot követ el, és az egyházban bhárom tanú az celderek előtt kárhoztatta őt, és nem tartott bűnbánatot és nem tett dbeismerést, annak nevét etörölték, és nem számlálták Krisztus népe közé.

8 De aamikor bűnbánatot tartottak és igaz szándékkal megbocsátásra törekedtek, akkor meg lett bbocsátva nekik.

9 És gyűléseiket az egyházi vezetők a Lélek munkálkodásának módja szerint és a aSzentlélek hatalma által bvezették; mert aszerint, hogy a Szentlélek hatalma prédikálásra, vagy intésre, vagy imára, vagy fohászkodásra vagy éneklésre vitte őket, úgy tettek.