Drukāt
Sūtīt saiti

Moronija grāmata

6. nodaļa

Cilvēki, kas ir nožēlojuši grēkus, tiek kristīti un ir sadraudzībā. Baznīcas locekļiem, kas nožēlo grēkus, tiek piedots. Sanāksmes tiek vadītas ar Svētā Gara spēku. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

1 Un tagad es runāju par akristīšanu. Lūk, elderi, priesteri un skolotāji tapa kristīti; un viņi netapa kristīti savādāk kā tikai, ja viņi nesa pienācīgu augli, ka viņi ir tās bcienīgi.

2 Nedz arī viņi pieņēma kādu kristīšanai, ja vien tie nenāca ar asalauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, un neliecināja baznīcai, ka tie patiesi ir nožēlojuši visus savus grēkus.

3 Un neviens netika pieņemts kristīšanai, ja vien tas aneuzņēmās Kristus Vārdu, būdams ar apņēmību kalpot Viņam līdz galam.

4 Un, kad tie bija tikuši pieņemti kristīšanai un bija tikuši Svētā Gara spēka ietekmēti un aattīrīti, tie tika ieskaitīti starp Kristus baznīcas ļaudīm; un viņu bvārdi tika pierakstīti, lai viņi varētu tikt pieminēti un baroti ar labo Dieva vārdu, lai turētu tos uz pareizā ceļa, lai turētu tos nepārtraukti cmodrus lūgšanā, dpaļaujoties vienīgi uz Kristus nopelniem, kurš bija viņu ticības esācējs un piepildītājs.

5 Un abaznīca sanāca kopā bbieži, lai cgavētu un lūgtu, un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību.

6 Un viņi sanāca kopā bieži, lai baudītu maizi un vīnu, pieminot To Kungu Jēzu.

7 Un viņi stingri raudzījās, lai tur nebūtu anekrietnību starp tiem; un, kas vien tika atrasti, darot nekrietnību, un btrīs liecinieki no baznīcas nosodīja tos celderu priekšā, un, ja tie nenožēloja grēkus un dneatzinās, viņu vārdi tika eizdzēsti un viņi netika skaitīti starp Kristus ļaudīm.

8 Bet, acik bieži tie nožēloja grēkus un meklēja piedošanu ar patiesu nolūku, tik tiem tika bpiedots.

9 Un viņu sanāksmes baznīca avadīja atbilstoši Gara ietekmei, un ar bSvētā Gara spēku; jo, kā Svētais Gars vadīja tos vai nu sludināt, vai mudināt, vai lūgt, vai pielūgt, vai dziedāt, patiesi tā tas tika darīts.