Tipăreşte
Împărtăşeşte

Cartea lui Moroni

Capitolul 6

Persoanele care se pocăiesc sunt botezate şi devin membri—Membrii Bisericii care se pocăiesc sunt iertaţi—Adunările sunt conduse prin puterea Duhului Sfânt. Circa 401–421 d.H.

1 Şi acum eu vorbesc despre abotez. Iată, vârstnici, preoţi şi învăţători au fost botezaţi; şi ei nu au fost botezaţi decât dacă aduceau roade ca să arate că erau bdemni de acesta.

2 Şi, de asemenea, ei nu erau botezaţi decât dacă veneau cu inima afrântă şi cu spiritul smerit şi depuneau mărturie în faţa Bisericii cum că într-adevăr s-au pocăit de toate păcatele lor.

3 Şi nimeni nu a fost primit pentru botez decât dacă alua asupra lui numele lui Hristos, având hotărârea să-L slujească până la capăt.

4 Şi după ce ei au fost primiţi pentru botez şi au fost influenţaţi şi acurăţaţi prin puterea Duhului Sfânt, ei au fost număraţi printre oamenii Bisericii lui Hristos; iar bnumele lor au fost luate pentru ca ei să poată fi ţinuţi minte şi hrăniţi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, pentru ca să-i păstreze pe ei pe calea cea bună, pentru ca să-i păstreze pe ei catenţi tot timpul în rugăciune, dsprijinindu-se numai pe meritele lui Hristos, care era eCăpetenia şi Desăvârşirea credinţei lor.

5 Iar aBiserica s-a adunat laolaltă bdeseori ca să cpostească şi să se roage şi să vorbească unul cu altul despre bunăstarea sufletelor lor.

6 Şi ei s-au întâlnit laolaltă deseori ca să se împărtăşească din pâine şi din vin, în amintirea Domnului Isus.

7 Şi ei erau severi în grija de a nu fi nici o anedreptate între ei; şi cei ce erau găsiţi că au comis vreo nedreptate, btrei martori de-ai Bisericii îi condamnau pe ei în faţa cvârstnicilor şi dacă ei nu se pocăiau şi nu se dspovedeau, atunci numele lor erau eşterse şi ei nu mai erau număraţi printre oamenii lui Hristos.

8 Dar aori de câte ori ei s-au pocăit şi au căutat iertare cu intenţii adevărate, au fost biertaţi.

9 Iar adunările lor au fost aconduse de către Biserică după felul şi lucrările Spiritului şi prin puterea Duhului bSfânt; căci după cum puterea Duhului Sfânt i-a condus pe ei cum să predice sau să sfătuiască, sau să se roage, sau să implore, sau să cânte, chiar aşa s-a făcut.