Moronis Bog

Moronis Bog 

Kapitel 1

Moroni skriver til gavn for lamanitterne – De nefitter, som ikke vil fornægte Kristus, bliver slået ihjel. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 2

Jesus gav de tolv nefitiske disciple magt til at overdrage Helligåndsgaven. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 3

Ældster ordinerer præster og lærere ved håndspålæggelse. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 4

Det forklares, hvordan ældster og præster velsigner nadverbrødet. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 5

Den måde, hvorpå nadvervinen bliver velsignet, fremlægges. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 6

De, der omvender sig, bliver døbt og ført ind i fællesskabet – De af kirkens medlemmer, som omvender sig, bliver tilgivet – Møderne bliver ledt ved Helligåndens kraft. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 7

Der gives en opfordring til at gå ind til Herrens hvile – Bed med oprigtig hensigt – Kristi Ånd sætter mennesker i stand til at kende godt fra ondt – Satan overtaler mennesker til at fornægte Kristus og gøre ondt – Profeterne fastslår Kristi komme – Ved tro udføres der mirakler og engle betjener – Menneskene bør håbe på evigt liv og holde fast ved næstekærligheden. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 8

Dåb af små børn er en ond vederstyggelighed – Små børn er levende i Kristus som følge af forsoningen – At have tro, at omvende sig, at være sagtmodig og ydmyg i hjertet, at modtage Helligånden og at holde ud til enden fører til frelse. Omkring 401–421 e.Kr.

Mormons andet brev til sin søn Moroni.

Omfatter kapitel 9.

Kapitel 9

Både nefitterne og lamanitterne er fordærvede og degenererede – De torturerer og myrder hinanden – Mormon beder til, at nåde og godhed må hvile over Moroni for evigt. Omkring 401–421 e.Kr.

Kapitel 10

Et vidnesbyrd om Mormons Bog fås ved Helligåndens kraft – Åndens gaver gives de trofaste – Åndelige gaver følger altid tro – Moronis ord taler fra støvet – Kom til Kristus, bliv fuldkommengjort i ham, og helliggør jeres sjæl. Omkring 421 e.Kr.