Moroni 

Luku 1

Moroni kirjoittaa lamanilaisten hyödyksi. Nefiläiset, jotka eivät tahdo kieltää Kristusta, otetaan hengiltä. Noin 401–421 jKr.

Luku 2

Jeesus antoi kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselle vallan antaa Pyhän Hengen lahjan. Noin 401–421 jKr.

Luku 3

Vanhimmat asettavat pappeja ja opettajia kätten päällepanemisen kautta. Noin 401–421 jKr.

Luku 4

Se, kuinka vanhimmat ja papit siunaavat ja antavat sakramenttileivän, selitetään. Noin 401–421 jKr.

Luku 5

Sakramenttiviinin siunaamis- ja antamistapa selitetään. Noin 401–421 jKr.

Luku 6

Parannuksen tekijät kastetaan ja otetaan vastaan ystävällisesti. Kirkon jäsenet, jotka tekevät parannuksen, saavat anteeksi. Kokouksia johdetaan Pyhän Hengen voimalla. Noin 401–421 jKr.

Luku 7

Kutsu käydä Herran lepoon annetaan. Rukoilkaa vakain aikein. Kristuksen Hengen avulla ihmiset voivat erottaa hyvän pahasta. Saatana taivuttaa ihmisiä kieltämään Kristuksen ja tekemään pahaa. Profeetat ilmaisevat Kristuksen tulemisen. Ihmeitä tehdään ja enkelit palvelevat uskon kautta. Ihmisten tulee toivoa iankaikkista elämää ja pitää kiinni rakkaudesta. Noin 401–421 jKr.

Luku 8

Pienten lasten kastaminen on väärin ja iljettävää. Pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa sovituksen tähden. Usko, parannus, sävyisyys ja sydämen nöyryys, Pyhän Hengen vastaanottaminen ja loppuun asti kestäminen johtavat pelastukseen. Noin 401–421 jKr.

Mormonin toinen kirje pojalleen Moronille.

Käsittää luvun 9.

Luku 9

Sekä nefiläiset että lamanilaiset ovat turmeltuneita ja rappeutuneita. He kiduttavat ja murhaavat toisiaan. Mormon rukoilee, että armo ja hyvyys pysyisivät Moronin päällä ikuisesti. Noin 401 jKr.

Luku 10

Todistus Mormonin kirjasta tulee Pyhän Hengen voimasta. Hengen lahjoja suodaan uskollisille. Hengen lahjoihin liittyy aina uskoa. Moronin sanat kuuluvat tomusta. Tulkaa Kristuksen luokse, tulkaa täydellisiksi hänessä ja pyhittäkää sielunne. Noin 421 jKr.