Knjiga Moronijeva

Moroni 

Poglavlje 1

Moroni piše za dobrobit Lamanaca — Nefijci koji neće zanijekati Krista su usmrćeni. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 2

Isus dade dvanaestorici nefijskih učenika moć da podjeljuju dar Duha Svetoga. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 3

Starješine zaređuju svećenike i učitelje polaganjem ruku. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 4

Objašnjeno je kako starješine i svećenici poslužuju sakramentalni kruh. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 5

Izložen je oblik posluživanja sakramentalnog vina. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 6

Osobe koje se kaju krštene su i iskazano im je prijateljstvo — Članovi Crkve koji se kaju primaju oprost — Sastanci su vođeni moću Duha Svetoga. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 7

Poziv je dan da se uđe u počinak Gospodnji — Molite se s pravom nakanom — Duh Kristov omogućuje ljudima da raspoznaju dobro od zla — Sotona uvjerava ljude da niječu Krista i čine zlo — Proroci očituju dolazak Kristov — Vjerom se čudesa čine i anđeli poslužuju — Ljudi se trebaju nadati vječnom životu i prianjati uz dobrotvornost. Oko 401–421. po. Kr.

Poglavlje 8

Krštenje male djece je zla odvratnost — Mala su djeca živa u Kristu zbog Pomirenja — Vjera, pokajanje, krotkost i skromnost srca, primanje Duha Svetoga i ustrajanje do svršetka vode k spasenju. Oko 401–421. po. Kr.

Druga poslanica Mormona sinu njegovom Moroniju.

Obuhvaća poglavlje 9.

Poglavlje 9

I Nefijci i Lamanci su izopačeni i iskvareni — Oni muče i ubijaju jedni druge — Mormon se moli da milost i dobrota ostanu na Moroniju zauvijek. Oko 401. po. Kr.

Poglavlje 10

Svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi dolazi moću Duha Svetoga — Darovi Duha razdijeljeni su vjernima — Duhovni darovi uvijek prate vjeru — Moronijeve riječi govore iz praha — Dođite Kristu, usavršite se u njemu i posvetite duše svoje. Oko 421. po. Kr.