Moronija grāmata

Moronija 

1. nodaļa

Moronijs raksta lamaniešu labad. Nefijieši, kas nenoliedz Kristu, tiek nodoti nāvei. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

2. nodaļa

Jēzus deva divpadsmit nefijiešu mācekļiem varu piešķirt Svētā Gara dāvanu. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

3. nodaļa

Vecajie ordinē priesterus un skolotājus ar roku uzlikšanu. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

4. nodaļa

Tiek izskaidrots, kā vecajie un priesteri svētī Vakarēdiena maizi. Apmēram 401–421g. pēc Kr.

5. nodaļa

Tiek izskaidrots Vakarēdiena vīna svētīšanas veids. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

6. nodaļa

Cilvēki, kas ir nožēlojuši grēkus, tiek kristīti un ir sadraudzībā. Baznīcas locekļiem, kas nožēlo grēkus, tiek piedots. Sanāksmes tiek vadītas ar Svētā Gara spēku. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

7. nodaļa

Tiek izteikts uzaicinājums ieiet Tā Kunga atdusā. Lūdziet ar patiesu nolūku. Kristus Gars dod iespēju cilvēkam atšķirt labu no ļauna. Sātans pārliecina cilvēkus noliegt Kristu un darīt ļaunu. Pravieši pasludina Kristus atnākšanu. Ar ticību brīnumi tiek paveikti un eņģeļi kalpo. Cilvēkiem ir jācer uz mūžīgo dzīvi un jāturas pie žēlsirdības. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

8. nodaļa

Mazu bērnu kristīšana ir ļauna negantība. Mazi bērni ir dzīvi Kristū Izpirkšanas dēļ. Ticība, grēku nožēlošana, lēnprātība un sirds pazemība, Svētā Gara saņemšana un pastāvēšana līdz galam ved uz glābšanu. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

Otrais Mormona vēstījums savam dēlam Moronijam.

Ietver 9. nodaļu.

9. nodaļa

Gan nefijieši, gan lamanieši ir samaitāti un izvirtuši. Viņi moca un nogalina cits citu. Mormons lūdz, lai labvēlība un labestība varētu palikt ar Moroniju mūžīgi. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

10. nodaļa

Liecība par Mormona Grāmatu nāk ar Svētā Gara spēku. Gara dāvanas tiek dotas uzticīgajiem. Garīgās dāvanas vienmēr pavada ticību. Moronija vārdi runā no pīšļiem. Nāciet pie Kristus, topiet pilnveidoti Viņā un svētījiet savas dvēseles. Apmēram 421 g. pēc Kr.